برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه اصفهان

18 7 6044 6 5 5 5 1 5 4 3 3
136

دانشگاه تهران

24 9 5772 3737 3733 5 5 6 5 1 5 5 4 4
252

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

9 6 5741 5 5 5 4 1 4 4 4 3
51

دانشگاه شيراز

10 7 5691 4177 5 4 5 5 1 6 5 3 4
64

دانشگاه تبريز

7 4 5643 4662 6 5 6 4 1 4 4 3 4
46

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

15 11 5566 2928 6 5 5 5 1 5 6 4 4
106

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 5449 6 6 5 7 1 5 4 3 5
53

دانشگاه يزد

14 5 5438 11339 5 4 5 4 1 4 4 2 3
31

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

12 5 5427 19445 4 3 3 4 1 3 3 2 2
19

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

18 5 5406 5 3 5 3 1 3 3 2 1
35

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
12 9 5360 18282 4 4 3 3 1 4 3 2 3
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

8 6 5351 13640 4 5 4 3 1 5 4 3 3
13

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
8 4 5349 15483 4 4 3 4 1 4 3 2 2
29

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

18 4 5338 10930 5 4 4 4 1 2 2 2 2
12

دانشگاه اروميه

14 8 5317 15121 4 4 4 4 1 3 4 2 3
17

دانشگاه رازي کرمانشاه

12 6 5317 16965 4 3 3 5 1 2 3 2 3
10

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

14 7 5257 7311 18401 5 5 4 4 1 3 4 3 2
19

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 6 5239 5 4 4 3 1 5 4 2 3
12

دانشگاه گيلان - رشت

14 7 5238 5 4 4 4 1 4 4 2 3
28

دانشگاه ياسوج

12 6 5216 10347 4 4 5 2 1 2 2 1 2
7

دانشگاه كردستان - سنندج

12 8 5188 21385 4 3 4 3 1 2 3 1 2
16

دانشگاه اراک

11 5 5179 5 3 3 4 1 3 3 2 2
9

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
14 10 5166 16603 5 4 3 4 1 4 2 3 3
14

دانشگاه كاشان

6 3 5158 5 5 5 3 1 4 5 3 3
14

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

14 6 5146 6774 5 4 5 4 1 3 3 2 4
11

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 9 5143 19221 4 3 4 3 1 3 3 2 3
7

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

12 4 5066 5 3 5 2 1 3 4 2 4
13

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

13 5 5059 10975 5 3 5 4 1 3 4 1 2
8

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 9 5054 22857 4 3 4 3 1 3 3 3 2
1

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

18 4 5039 4 4 5 3 1 5 4 4 3
12

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

17 7 5034 11313 5 3 4 4 1 3 3 1 2
10

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

15 9 5021 31391 23710 4 2 4 3 1 3 3 1 2
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 9 5011 4025 22457 4 3 4 3 1 3 3 3 3
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
9 4 4962 5 3 3 4 1 3 2 2 2
5

دانشگاه گنبد

9 5 4957 19539 5 3 3 3 1 3 3 2 3
8

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 3 4943 4 3 4 5 1 2 2 2 2
1

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 9 4928 4952 28854 5 4 4 4 1 4 4 2 3
6

دانشگاه لرستان - خرم آباد

11 4 4923 3 2 3 5 1 3 3 2 3
11

مرکز آموزش عالي لار

11 7 4912 13349 4 3 3 2 1 3 3 1 2
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

11 7 4912 14331 5 4 5 5 1 4 2 2 3
12

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
11 6 4908 19292 3 2 4 3 1 3 2 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 9 4873 42868 3 2 2 2 1 2 2 1 1
10

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 10 4872 26451 4 3 4 2 1 3 3 2 2
1

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

18 3 4867 4 4 4 2 1 3 3 3 2
5

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 8 4866 26538 4 3 4 3 1 3 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد

15 6 4853 14721 4 3 6 1 1 3 3 3 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 5 4843 35649 4 4 2 2 1 3 1 1 2
3

دانشگاه مراغه

12 6 4835 3 4 4 3 1 3 2 2 3
5

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 4 4834 5 4 4 3 1 3 3 2 3
15

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

18 11 4819 44310 3 2 2 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز نيشابور

15 4 4806 13269 5 4 4 2 1 3 4 2 2
3

دانشگاه ملاير

شبانه
14 6 4789 28756 3 2 3 2 1 3 2 2 1
5

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس

15 10 4787 36590 4 2 4 2 1 3 2 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 6 4776 4 3 4 4 1 3 3 2 2
2

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

30 11 4737 27163 4 3 4 4 1 3 4 1 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

30 13 4736 3722 26384 30435 5 4 4 4 1 3 3 2 2
6

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

30 7 4733 30692 4 3 3 2 1 2 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 4 4727 25207 3 2 3 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد نظرآباد

15 3 4714 50593 3 3 1 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور فارس - واحد سپيدان

15 6 4690 2 2 2 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه زنجان

شبانه
11 4 4689 4 4 5 3 1 4 4 2 3
8

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

15 6 4676 41962 3 3 3 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور بوشهر - مرکز بوشهر

15 8 4676 50812 3 2 4 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
9 3 4674 4 3 3 2 1 2 3 1 2
8

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

15 4 4671 27630 2 2 2 1 1 3 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 8 4668 21762 4 4 3 1 1 4 2 2 2
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

15 9 4654 30884 3 3 3 3 1 2 2 1 2
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان

15 4 4647 4 2 3 1 1 2 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز

18 6 4639 13845 3 3 3 3 1 2 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

15 6 4639 37814 28130 4 2 4 2 1 2 2 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

18 8 4630 29152 3 2 3 3 1 2 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل

30 11 4623 40052 4 3 3 2 1 3 2 2 1
8

دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان

18 10 4621 37366 3 2 3 3 1 2 2 1 1
3

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
6 4 4614 22699 4 2 3 3 1 3 1 3 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

18 13 4614 27126 47698 3 2 2 3 1 2 2 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان

18 3 4609 3 2 2 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

30 5 4608 31738 3 1 2 1 1 1 2 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

18 5 4607 24033 3 2 3 3 1 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

18 7 4605 13349 3 2 2 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

30 6 4595 4 3 2 3 1 2 2 1 2
5

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

30 10 4594 28249 33158 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 7 4594 32522 4 4 4 2 1 3 3 2 3
8

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

18 4 4593 3 2 3 2 1 2 2 2 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

18 7 4593 14646 4 3 3 2 1 2 2 1 1
4

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

15 4 4577 46972 3 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا

15 6 4543 16311 30884 3 3 3 3 1 2 2 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

18 5 4542 3 4 3 2 1 1 1 1 1
6

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز بروجرد

15 4 4539 4 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

18 8 4537 43175 3 3 1 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان

18 5 4537 51241 3 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 8 4537 28557 4 2 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد

30 9 4536 46482 3 2 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز

18 9 4535 26315 3 2 3 1 1 1 2 1 1
4

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز سيرجان

15 6 4529 30017 4 2 4 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

30 5 4525 14206 4 3 3 2 1 2 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

30 17 4513 49283 3 2 2 2 1 2 1 1 1
6

دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک

18 6 4509 18400 58473 4 3 2 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد

18 9 4509 3 2 2 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

30 3 4504 4 1 3 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري

18 14 4498 66796 3 2 2 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان

18 12 4498 87126 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي نيكان تاكستان

18 12 4496 37048 85647 90713 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

15 6 4493 35280 3 2 3 1 1 2 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 5 4493 50308 3 2 3 1 1 2 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

18 14 4492 28514 44424 3 2 3 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

18 3 4476 3 2 2 1 1 2 1 1 1
6

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

30 9 4474 41328 3 2 4 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

18 6 4470 35341 2 2 2 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رودسر

15 8 4465 59350 3 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 5 4457 4 4 3 3 1 2 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز

18 11 4456 29314 65184 3 1 3 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)

30 18 4455 31843 68310 49019 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز

18 17 4452 33220 64528 2 1 2 2 1 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

18 8 4449 38463 4 2 3 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت

18 16 4442 64938 2 1 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان

15 5 4435 29421 3 2 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد رضوانشهر

15 5 4432 55252 3 1 2 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز تيران

15 6 4431 64415 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل

18 19 4429 60023 3 2 2 2 1 1 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان

18 15 4428 36864 71510 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

18 5 4427 3 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور

18 7 4404 46189 3 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين

18 13 4403 42893 94267 3 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت

18 11 4392 72850 2 2 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

15 3 4390 3 2 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز آبادان

15 7 4386 65040 2 1 2 1 1 1 2 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد

18 15 4375 56580 3 2 2 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي فيض الاسلام - خميني شهر اصفهان (ويژه خواهران)

18 12 4372 44697 79419 3 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين

18 16 4361 27357 72760 43360 3 2 2 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)

18 7 4354 54474 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد مباركه

15 5 4343 51771 3 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - واحد انديمشك

15 9 4338 87257 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

30 10 4335 46189 4 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو - ساوه

18 5 4335 2 2 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

30 6 4333 55686 3 3 1 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي انوارالعلوم- بندرانزلي

18 15 4326 41988 105469 103105 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي آمل

18 15 4314 80235 68291 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد فيروزكوه

30 5 4308 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

18 10 4294 64601 88614 3 1 2 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد زاينده رود

15 8 4282 72280 3 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان

18 13 4278 56438 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي فخر رازي - ساوه

18 12 4271 52006 72085 67208 2 1 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر

18 31 4256 53096 105678 63950 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز سوسنگرد

15 6 4249 79977 1 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي دارالعلم - يزد

18 20 4243 122166 111604 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

18 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

18 3 5 4 3 4 1 3 1 1 2
2

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

9 3 4 3 5 3 1 4 3 3 4
8

دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - مرکز بجنورد

15 4 4 3 3 3 1 3 3 1 3
6

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 3 4 4 3 2 1 3 3 3 2
3

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

15 3 3 2 1 3 1 2 2 1 1
2

دانشگاه بيرجند

شبانه
6 3 3 2 4 4 1 2 3 1 1
9

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

12 3 5 5 4 4 1 3 4 2 3
5

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه بجنورد

15 3 4 2 4 1 1 2 3 1 3
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

12 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1
6

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

8 3 4 4 1 1 1 3 4 1 3
7

دانشگاه زنجان

9 3 5 2 4 1 1 4 4 2 2
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
5 3 5 4 4 5 1 4 3 2 4
11