برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 3 5353 4 7 4 4 1 6 4 5 4
75

دانشگاه اصفهان

17 9 5379 7309 4 5 5 4 1 3 4 2 3
30

دانشگاه خوارزمي تهران

18 5 5788 12796 4 4 4 4 1 4 3 3 3
30

دانشگاه شيراز

18 8 5155 9936 18115 4 6 4 4 1 3 4 3 3
20

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
4 4 5440 4 6 5 4 1 3 4 3 4
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 5 5175 4 6 6 1 1 3 3 3 3
22

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 4 4764 4 4 4 4 1 2 3 1 3
18

دانشگاه يزد

12 4 5422 4 5 5 4 1 5 4 3 3
11

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

15 4 4551 16234 4 4 5 3 1 2 4 2 2
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 9 5328 17167 4 5 5 3 1 5 3 3 3
20

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

15 8 4906 19647 4 5 4 3 1 3 3 2 2
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

15 3 4070 4 5 4 2 1 3 1 1 2
5

دانشگاه قم

18 5 5645 4 5 6 3 1 4 3 2 2
10

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

12 5 5234 15878 3 4 3 3 1 3 2 2 2
6

دانشگاه اروميه

15 6 4871 21739 4 3 4 3 1 4 3 3 2
10

دانشگاه گيلان - رشت

12 6 5265 20368 5 7 5 5 1 4 3 2 3
13

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 3 4815 3 5 2 4 1 4 3 3 3
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

12 8 5237 20594 3 5 3 3 1 4 2 3 3
14

دانشگاه كردستان - سنندج

11 6 5108 19965 5 4 3 4 1 3 3 2 2
5

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 5 4690 19492 5 3 4 4 1 1 3 2 2
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 11 4847 15483 28812 3 5 4 5 1 3 3 2 2
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 5 5115 4 5 4 4 1 4 3 2 2
10

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 8 5166 23790 4 5 5 3 1 2 4 2 3
6

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

18 5 4824 3 3 3 2 1 2 2 2 2
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 9 5056 27199 4 5 4 2 1 3 3 2 2
4

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 5 4741 4 4 4 2 1 2 4 1 2
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

11 6 4994 30138 4 5 4 3 1 3 2 2 2
7

دانشگاه صنعتي شاهرود

12 4 4937 3 4 5 2 1 3 2 2 2
4

دانشگاه گنبد

9 4 4696 27766 4 6 4 3 1 3 2 2 2
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خميني شهر

15 3 4521 3 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بجنورد

18 4 5108 4 6 5 2 1 2 2 2 2
4

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
12 5 5216 29423 4 4 3 4 1 3 2 2 2
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر

15 6 4741 13122 3 4 3 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 5 4933 3 4 4 5 1 2 3 1 1
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
12 5 5161 33488 4 4 4 3 1 2 4 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

18 6 4574 29939 3 4 3 2 1 1 3 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز

18 7 4492 32236 3 3 2 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

30 6 4685 31471 3 4 3 3 1 2 2 2 1
3

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 4 4839 32154 3 3 4 4 1 2 3 2 2
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
12 8 4955 33285 4 4 4 5 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

15 4 4339 4 3 3 4 1 2 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

15 7 5027 34106 3 4 4 4 1 1 2 2 2
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 3 4373 4 4 4 4 1 1 3 1 2
1

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
11 6 4914 38534 3 3 4 2 1 2 3 1 1
3

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 6 4971 29714 3 5 4 3 1 2 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

24 8 4586 6837 47515 3 4 4 3 1 3 3 2 2
4

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 6 4413 30801 4 3 4 3 1 1 3 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 3 4497 3 3 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 4 4497 3 3 5 2 1 3 2 1 1
4

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
11 6 4913 42047 4 4 5 3 1 3 2 2 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 6 4575 45280 3 3 3 2 1 2 2 1 2
4

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

15 6 4563 43974 3 3 3 3 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي تابران - مشهد

18 4 4327 40744 2 3 2 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي عطار - مشهد

18 4 4168 2 3 3 3 1 1 1 1 1
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

12 5 4810 45477 3 3 2 2 1 2 1 2 2
2

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد

15 3 4686 45565 3 4 4 2 1 1 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

15 7 4870 46935 4 5 4 2 1 3 3 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز

18 3 4372 3 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 3 4627 4 3 4 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 5 4788 54408 3 4 4 3 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 3 4905 3 5 4 3 1 1 2 1 2
4

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
12 6 5006 48798 3 4 4 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 8 4724 53848 3 3 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

18 3 4344 49698 3 2 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

18 6 4416 3 3 3 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 3 4312 4 3 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

18 6 4438 57833 4 4 4 1 1 2 3 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

18 11 4189 56110 2 2 2 2 1 2 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 3 4349 3 2 3 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

15 3 4485 3 3 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي مولوي - ايوانكي

18 3 4165 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك

18 6 4332 55089 2 1 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي حكمت - قم

18 7 4354 77886 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

18 4 4384 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

18 7 4275 105740 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز آبادان

15 4 4230 2 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 4 3 3 4 2 1 2 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 3 3 2 4 3 1 2 2 2 2
5

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

15 3 4384 2 2 3 1 1 2 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

شبانه
12 4 3 3 3 1 1 3 2 1 1
1

دانشگاه تهران

8 3 5986 5 7 4 3 1 5 4 4 4
3

دانشگاه بزگمهر قاينات

18 3 4 4 3 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

18 3 3 5 4 5 1 3 3 2 3
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
6 3 2 4 3 3 1 1 3 1 2
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

15 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه سمنان

14 3 4 2 3 6 1 3 3 2 2
5

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

12 3 3 4 4 3 1 2 1 2 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

12 3 3 3 4 3 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

18 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 3 5 4 5 3 1 2 3 1 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

18 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي سراوان

17 3 2 2 3 3 1 2 2 1 1
1

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

12 3 5143 5 5 4 3 1 3 4 3 2
7