برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

8 4 5777 6 7 6 6 1 6 4 5 3
67

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 4 5627 6 7 7 6 1 5 5 4 4
29

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

5 3 5645 5214 5 6 6 8 1 4 5 5 3
13

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 4 5599 7537 5 7 4 4 1 4 4 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 8 5255 9300 5 5 5 4 1 3 3 2 3
9

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 5 5074 12198 5 5 3 2 1 4 2 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 8 5324 11123 4 4 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه قم

18 6 4779 2 3 3 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه تهران

8 3 5960 12645 6 6 5 3 1 3 4 4 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

18 7 4889 10461 4 4 4 3 1 3 3 2 2
0

دانشگاه اصفهان

9 3 5246 4 6 4 4 1 4 3 4 2
3

دانشگاه شيراز

8 4 5068 14351 5 5 5 5 1 4 2 2 3
3

دانشگاه يزد

12 4 5459 4 6 6 5 1 3 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

30 7 5063 14743 4 6 5 5 1 2 4 2 2
1

دانشگاه خوارزمي تهران

8 3 5104 3 5 5 3 1 4 4 4 3
8

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 7 5041 15994 3 3 4 3 1 2 3 1 2
2

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

14 5 5157 3 4 3 4 1 2 3 3 1
3

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 3 6200 17014 3 5 3 3 1 4 2 2 2
2

دانشگاه كاشان

6 3 5108 4 5 4 4 1 4 3 4 3
2

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 4 4654 3 2 3 3 1 2 2 2 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

14 5 5158 5 5 5 4 1 3 3 2 2
13

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 6 5222 19842 4 4 4 1 1 2 3 1 2
1

دانشگاه ميبد

11 4 5224 5 6 4 3 1 3 4 2 2
0

دانشگاه اروميه

15 6 4827 3 4 3 2 1 4 1 2 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 6 4719 4 4 4 5 1 3 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 10 5092 24057 14885 5 5 5 4 1 3 4 2 2
1

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 3 4552 4 4 4 2 1 3 3 2 2
1

دانشگاه يزد

12 7 4965 26394 4 4 5 3 1 3 3 2 2
2

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 3 4668 4 4 4 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

12 5 4968 25505 4 4 4 3 1 3 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 16 5082 27342 4 5 5 2 1 3 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 7 5502 23062 3 5 3 2 1 2 3 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

12 6 5367 25976 4 5 4 2 1 3 2 2 2
3

دانشگاه يزد

12 6 4913 32887 3 4 4 3 1 2 3 2 2
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
14 5 4928 39730 3 4 5 3 1 2 3 1 2
3

دانشگاه قم

18 4 4862 3 3 4 1 1 4 2 2 2
1

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

12 4 4619 3 2 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
12 4 5405 34477 3 6 2 5 1 5 2 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

25 6 4829 22383 4 4 5 1 1 3 2 1 2
1

دانشگاه بجنورد

15 5 4879 4 3 4 2 1 2 2 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

11 5 4902 3 4 4 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

12 9 4786 33642 26042 4 5 3 2 1 2 3 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 6 4400 23478 76446 3 4 3 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 3 4682 4 3 3 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه سمنان

12 5 4707 40095 4 2 5 1 2 1 3 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
0 3 4869 4 5 3 4 1 3 2 2 1
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 7 4800 25320 3 2 3 4 1 2 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 4 4635 3 3 3 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

14 9 4665 37121 3 3 3 3 1 3 2 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 6 4158 36248 2 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 5 4641 3 3 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

14 5 4920 37571 3 3 3 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
14 5 4524 40727 3 3 4 3 1 2 2 1 2
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

18 7 4622 44247 4 3 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ميبد

11 8 4700 39053 3 4 4 1 1 1 3 1 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

14 5 4562 3 4 3 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 5 4843 41029 3 4 4 4 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

15 3 4329 2 2 4 2 1 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

18 5 4606 45715 4 4 4 1 1 2 2 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 4 4872 43795 4 3 3 3 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 3 4145 4 5 4 3 1 2 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 3 4641 4 3 4 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

12 4 4508 3 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 8 4548 52647 3 3 3 2 1 2 2 2 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

15 4 4526 3 5 4 2 1 2 2 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

14 5 4514 46865 2 3 3 3 1 3 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

18 3 4511 4 3 4 4 1 2 3 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 3 4832 3 3 3 2 1 1 3 1 1
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 6 4609 54662 3 2 3 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 5 4684 52232 3 2 3 3 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 5 4756 71211 3 4 3 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
9 4 4478 61993 3 3 3 2 1 2 2 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 7 4494 68744 3 3 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
12 3 4472 64157 2 4 3 1 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 6 4486 72985 3 4 4 2 1 1 4 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 4 4472 44171 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
12 3 4360 3 2 4 2 1 1 3 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

18 4 5066 2 3 1 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

12 3 4362 3 2 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 8 4389 77250 3 4 4 2 1 2 2 2 1
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 4 4215 2 2 2 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

18 4 4446 3 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

18 7 4374 3 3 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 3 4180 2 2 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

15 3 4292 84947 3 5 3 4 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 3 4255 86544 2 2 3 4 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

18 3 4177 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

15 6 4261 90351 2 2 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 4 4254 3 5 5 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

15 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

15 3 4 3 3 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

9 3 6 6 5 4 1 4 6 4 4
2

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 4 3 3 3 1 1 1 3 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 3 5 6 5 5 1 3 4 3 3
0

دانشگاه زنجان

11 3 3 3 4 3 1 2 2 1 1
0

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
12 3 3 2 5 2 1 2 3 1 1
0

مرکز آموزش عالي لامرد

8 3 4 4 4 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

15 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 3 2 3 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سمنان

12 4 3 4 4 2 1 2 2 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
6 3 4 2 2 2 1 1 3 1 1
0

دانشگاه اردکان

شبانه
3 3 4 3 5 2 1 2 1 1 1
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

6 3 4 4 2 3 1 3 2 3 3
9

دانشگاه اراک

14 3 3 2 4 3 1 3 2 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تهران

8 3 5 7 6 5 1 5 5 5 5
1

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

8 3 4 6 5 4 1 4 4 4 4
1

دانشگاه اصفهان

9 3 3 4 3 3 1 4 3 3 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

15 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 3 4 5 3 1 1 3 1 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

15 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
9 3 4 2 2 3 1 2 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

12 3 3 3 4 3 1 2 4 2 2
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

14 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2
0

دانشگاه شيراز

8 3 4 4 3 5 1 3 3 2 3
1

دانشگاه اروميه

15 3 4 3 4 1 1 1 3 1 2
4

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

9 3 4 2 3 1 1 2 2 1 1
1

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
9 3 3 5 3 3 1 2 1 3 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

18 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سمنان

12 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
9 3 2 2 4 1 1 2 2 1 1
1