برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 5 5608 7226 3 3 3 3 1 3 2 3 2
20

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 8 5433 6143 5 4 4 4 1 4 3 3 3
27

دانشگاه تهران

18 10 5191 14424 4 4 5 3 1 6 4 4 2
28

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

14 8 5189 28508 4 3 4 3 1 3 2 2 1
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

36 11 5089 7365 13868 17723 4 3 5 3 1 4 4 2 3
15

دانشگاه تبريز

شبانه
11 5 5032 10467 4 3 3 3 1 2 2 2 2
8

دانشگاه شيراز

9 5 5024 3 2 4 2 1 4 3 2 3
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

27 5 4951 32129 4 2 3 3 1 2 1 1 1
0

دانشگاه خوارزمي تهران

18 6 4941 14759 5 3 3 5 1 3 2 2 2
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
4 3 4912 37391 5 2 3 4 1 2 2 1 1
2

دانشگاه اروميه

15 11 4884 33309 18402 3 2 4 3 1 2 2 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

14 7 4864 30798 4 3 3 1 1 2 1 1 2
3

دانشگاه تبريز

16 6 4860 4 3 4 2 1 3 2 2 2
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

11 4 4795 2 1 1 2 1 3 1 1 1
3

دانشگاه اصفهان

21 11 4765 12175 25709 4 3 3 2 1 3 2 2 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 3 4746 4 3 3 3 1 3 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

12 5 4732 49671 3 2 3 2 1 2 1 2 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
14 6 4719 40646 2 1 3 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

12 3 4716 3 2 3 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه قم

55 17 4708 17638 41149 16805 4 3 3 2 1 3 1 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

15 5 4678 28267 4 3 3 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 5 4668 34422 4 2 3 1 1 2 3 2 2
0

دانشگاه اراک

12 5 4668 32895 3 3 3 3 1 3 2 1 2
0

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
30 8 4641 9677 4 3 3 3 1 3 2 2 2
4

دانشگاه كردستان - سنندج

11 6 4639 29995 3 2 3 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

15 5 4603 41899 3 2 4 2 1 2 2 2 1
1

دانشگاه ياسوج

12 6 4600 30256 3 2 4 1 1 2 3 1 1
2

دانشگاه بجنورد

27 7 4590 31366 3 2 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

15 5 4567 48718 2 1 3 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه يزد

12 5 4531 36729 2 3 3 1 1 3 1 1 1
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

22 4 4512 3 1 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 5 4473 33553 2 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان

11 4 4468 3 1 2 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

14 4 4460 3 2 3 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
11 6 4445 45418 3 1 3 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
14 4 4419 48388 3 1 2 4 1 2 2 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

12 4 4412 3 2 1 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 4 4391 3 4 2 2 1 3 2 1 2
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
12 3 4374 3 2 2 1 1 1 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي سراوان

15 4 4367 2 1 3 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1
1
انواع و شرایط تعریف از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری