برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

12 3 5726 5 5 6 2 3 4 4
70

دانشگاه قم

19 8 4682 8412 3 2 3 4 1 1 2
17

دانشگاه صنعتي شاهرود

5 3 3 2 3 4 1 1 1
8