برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

63 9 4453 31017 15464 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

54 6 4225 40619 1 1 1 1 1 1 1
4