برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

75 42 6695 344 190 280 7 7 7 7 6 6 5
460

دانشگاه تهران

90 44 6261 770 444 375 5 6 6 6 5 5 5
270

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

60 25 6181 754 374 6 6 6 5 4 4 4
129

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

65 21 6127 1060 628 392 6 6 6 7 5 4 5
174

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

65 25 5938 1793 881 508 5 4 5 5 4 4 4
123

دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)

50 15 5878 2098 1014 5 5 5 5 4 4 4
68

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 11 5865 2132 5 5 5 6 4 4 4
74

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 3 5763 6 5 6 6 3 4 4
29

دانشگاه شيراز

20 11 5682 2987 3 5 4 5 4 3 3
63

دانشگاه صنعتي اصفهان

85 45 5443 6734 1718 1065 1329 5 5 5 5 3 3 3
74

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

35 12 5427 3803 4 4 5 5 2 3 3
27

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 4 5396 4 4 4 4 4 3 2
27

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

50 38 5371 2587 1135 2667 5 4 5 5 2 3 3
50

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 6 5360 6069 3 3 4 5 2 3 2
33

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي گيلان
5 3 5333 4 6 4 4 3 2 2
17

دانشگاه تبريز

78 46 5301 4900 3507 821 2716 4 4 5 4 2 3 3
75

دانشگاه كاشان

23 8 5227 3080 3 3 4 3 2 3 1
20

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 8 5220 4706 4 2 4 5 1 1 2
35

دانشگاه گيلان - رشت

40 26 5194 3499 1308 2368 4 4 4 4 2 2 3
26

دانشگاه صنعتي قم

50 11 5194 5552 4 4 4 4 2 3 2
21

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 11 5174 4621 2675 4 3 3 3 2 2 2
9

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
30 21 5165 4648 4 3 4 4 2 2 2
96

دانشگاه اصفهان

35 10 5156 2128 5 4 6 5 3 3 2
25

دانشگاه يزد

70 30 5116 4021 3216 3 3 4 3 2 3 3
24

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 17 5081 4218 1419 3 3 4 3 2 2 2
21

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 11 5057 11188 6296 2 2 3 3 1 1 1
10

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 19 5028 3938 2388 4 3 4 4 2 2 2
17

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
80 3 5014 2 1 3 4 1 1 1
8

دانشگاه قم

80 23 5001 8397 6046 4 3 4 3 2 2 2
26

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي گلستان
5 3 4978 4 4 5 4 2 3 3
3

دانشگاه كاشان

شبانه
10 5 4972 3 2 3 5 1 2 1
4

دانشگاه تبريز

شبانه
52 15 4972 6678 3975 3 3 4 3 1 2 2
7

دانشگاه زنجان

35 17 4902 9232 7116 3 3 3 4 2 2 1
8

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

80 14 4888 9974 3 3 3 3 2 2 2
8

دانشگاه فسا

20 3 4884 3 3 4 6 1 2 2
5

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 14 4875 7191 4496 3 2 4 4 2 2 1
4

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

25 9 4859 6734 5093 4 2 4 2 2 2 2
7

دانشگاه شهرکرد

47 12 4857 8012 4 1 4 3 2 1 1
11

دانشگاه سمنان

50 17 4854 8558 6606 1879 4 3 4 3 2 2 2
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 13 4805 7750 3 2 3 3 1 2 2
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 11 4792 10153 2154 3 2 4 1 1 2 2
8

دانشگاه شهيد چمران اهواز

45 26 4785 7086 2495 4415 3 3 4 2 1 1 1
23

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 19 4785 9887 7834 3 2 4 2 1 2 2
12

دانشگاه اردکان

30 17 4758 8489 3 2 4 2 1 2 1
5

دانشگاه گلستان - گرگان

25 12 4747 9993 3 2 3 3 1 1 1
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

45 13 4725 9494 3206 3 2 4 2 1 2 2
10

دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران

60 10 4723 6275 13058 2 2 4 3 2 2 2
7

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 6 4720 19004 2 1 3 4 1 1 1
4

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

40 11 4705 8872 3297 3 2 4 3 1 1 1
2

دانشگاه ملاير

نيمسال اول
30 5 4695 14630 2 1 2 3 1 1 1
3

دانشگاه اراک

50 8 4679 7715 3 2 3 2 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي اراك

30 6 4672 7445 3 4 4 3 1 2 2
10

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

50 12 4668 17893 2 1 3 3 1 1 1
0

دانشگاه فسا

شبانه
10 3 4653 18201 2 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
10 4 4653 4 2 3 3 2 1 1
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
30 16 4641 7396 4491 2 2 3 3 1 1 2
5

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 13 4636 10991 9272 3 2 3 3 1 1 1
4

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

50 19 4632 11148 3 2 4 2 1 1 2
5

دانشگاه كردستان - سنندج

40 16 4632 10218 4516 3 2 4 3 1 1 1
11

دانشگاه اراک

شبانه
10 5 4628 8574 3 3 4 1 1 1 2
8

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 23 4626 10717 3090 3 2 4 3 1 1 2
15

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 4 4624 2 1 3 4 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

60 6 4611 19999 3 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
10 4 4602 11500 2 1 2 2 1 1 1
3

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

50 21 4597 13008 12248 3726 3 2 3 4 1 1 1
10

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 4 4593 12412 3 1 3 2 1 1 1
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 17 4591 11813 5425 3 1 3 2 1 1 1
6

دانشگاه تفرش

50 14 4566 12769 11376 3 2 3 3 1 1 2
4

دانشگاه دامغان

60 8 4558 4870 2 1 3 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

45 9 4555 13671 3 1 3 3 1 1 1
8

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
12 9 4551 13391 2 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي اروميه

45 6 4549 13194 3 1 4 2 1 1 1
3

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

30 3 4529 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه اروميه

65 19 4518 13924 11140 4182 3 2 3 2 1 1 1
4

دانشگاه زنجان

شبانه
35 7 4515 13125 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه بيرجند

70 15 4485 14260 17474 5215 2 2 3 2 1 1 1
10

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 12 4482 8791 4440 3 2 4 3 1 1 1
24

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 6 4465 5899 2 1 4 1 1 1 1
17

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

شبانه
25 5 4462 19667 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

80 31 4456 14439 5977 2 2 3 2 1 1 1
19

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

45 10 4455 20079 2 1 2 2 1 1 1
3

دانشگاه بجنورد

90 16 4454 17942 7097 2 1 2 2 1 1 1
6

دانشگاه بجنورد

شبانه
30 4 4454 24722 2 1 2 1 1 1 1
3

مركز اموزش عالي محلات

45 6 4451 18795 1 1 3 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين

60 7 4443 21228 2 1 2 2 1 1 1
2

دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)

20 4 4434 15383 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 12 4432 19430 10409 2 1 2 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 9 4431 24169 28626 1 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 11 4428 8524 12001 3 2 3 4 1 1 1
8

دانشگاه مراغه

40 10 4425 16402 8201 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه سمنان

شبانه
55 25 4422 12778 20996 9237 2 1 3 2 1 1 1
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ)

50 9 4422 20268 7895 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه ياسوج

70 15 4418 14268 9313 2 1 2 3 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

66 7 4412 8403 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي سيرجان

60 18 4411 15950 6904 3 2 3 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين

60 8 4403 31992 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بناب

40 9 4392 19994 18162 3 1 3 2 1 1 1
3

دانشگاه ايلام

25 4 4385 2 1 3 3 1 1 1
3

دانشگاه ملاير

نيمسال دوم
30 4 4385 19169 3 2 5 2 1 1 1
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
10 3 4385 14053 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب)

40 6 4344 21154 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان

65 18 4341 21644 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 4 4336 20008 2 1 2 2 1 1 1
4

دانشگاه تربت حيدريه

40 10 4333 19286 13109 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

شبانه
30 5 4323 2 1 3 2 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

60 7 4321 28975 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل

60 32 4320 27737 2 1 2 2 1 1 1
4

مرکز آموزش عالي استهبان

40 10 4319 22896 19700 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

40 6 4316 14356 2 1 2 3 1 1 2
6

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

60 3 4314 3 3 2 3 1 2 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک

60 9 4308 46941 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي خاوران - مشهد

60 3 4303 27127 2 2 3 1 1 1 1
7

مجتمع آموزش عالي بم

45 9 4291 30506 15807 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك

60 6 4288 26805 35643 2 1 1 2 1 1 1
2

مجتمع آموزش عالي گناباد

38 8 4285 21554 19434 1 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

20 8 4282 18439 8058 2 1 3 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

60 19 4260 33975 15432 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

60 19 4253 29837 9089 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

60 6 4252 26353 1 1 1 2 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 17 4229 31810 17146 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 8 4196 25882 1 1 2 1 1 1 1
6

مجتمع آموزش عالي سراوان

50 5 4193 16573 1 1 2 1 1 1 1
3

غير انتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا - ايوانکي

60 7 4164 33300 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي خراسان جنوبي
6 3 5 6 5 2 3 5 4
4

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي استان يزد
3 3 4 4 4 5 4 3 4
3

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي استان البرز
6 3 4 2 4 5 2 2 2
5

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي مازندران
3 3 5 6 5 6 3 4 3
4

دانشگاه جيرفت

20 3 2 2 2 2 1 1 1
7

دانشگاه شاهد - تهران

35 4 5 5 5 4 2 3 2
12

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان

شبانه
17 3 1 1 2 1 1 1 1
14