برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 32 6777 503 224 6 7 7 7 6 6 6
416

دانشگاه تهران

30 16 6430 604 331 128 6 6 6 6 5 5 4
242

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

55 28 6289 845 701 6 6 6 7 5 4 5
318

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

50 17 6004 1613 1016 6 6 6 6 4 4 4
129

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

60 19 5893 1239 811 147 5 6 6 4 4 4 4
125

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 6 5623 1673 5 4 6 3 3 2 2
69

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 16 5472 2809 1612 5 5 5 4 4 3 3
83

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

45 10 5464 1412 4 4 5 5 3 3 3
34

دانشگاه صنعتي اصفهان

90 36 5450 3055 1594 885 909 5 5 5 4 3 3 3
126

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

25 11 5419 3031 4 4 5 5 2 3 3
59

دانشگاه تبريز

24 12 5374 3998 2874 4 4 5 3 2 3 3
67

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 7 5298 3698 4 4 4 4 2 3 2
31

دانشگاه يزد

40 20 5264 3096 2714 4 4 4 4 2 3 3
27

دانشگاه كاشان

19 8 5166 2343 4 4 4 3 3 3 2
23

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 5 5165 4011 3 4 5 4 2 2 1
33

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

30 9 5141 2928 4 4 4 3 2 2 2
28

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 18 5106 6513 3470 1608 4 4 5 4 2 3 3
35

دانشگاه قم

70 14 5064 8229 5432 3 3 4 4 1 1 2
15

دانشگاه صنعتي قم

40 14 5055 5541 4 4 4 4 2 2 2
11

دانشگاه سمنان

35 9 5009 7806 6052 4 2 4 5 2 3 2
27

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 12 5003 3954 2472 3 4 3 2 2 2 2
33

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

60 9 4992 6964 4 3 3 3 2 1 2
3

دانشگاه صنعتي شاهرود

25 5 4946 4 3 5 5 1 2 2
19

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 17 4885 5674 2173 3 3 4 4 2 2 2
24

دانشگاه زنجان

30 11 4882 6178 3 3 3 4 2 2 2
20

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

80 17 4848 9530 4 3 4 3 2 2 2
14

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
15 10 4844 5152 3 3 4 5 1 2 2
25

دانشگاه اردکان

25 15 4836 7851 3 2 4 2 1 2 2
12

دانشگاه اراک

40 15 4805 5706 4791 3 2 3 2 1 1 1
19

دانشگاه اردکان

شبانه
5 3 4801 8901 2 1 3 2 1 2 1
5

دانشگاه تبريز

شبانه
16 7 4783 7408 4 3 5 6 2 2 2
10

دانشگاه سمنان

شبانه
15 6 4766 11016 3 1 3 4 1 1 1
8

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 6 4765 11159 3 3 3 4 1 2 1
12

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 19 4755 11292 8086 4108 3 2 4 3 1 1 2
22

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

50 7 4754 8706 8838 3 4 2 4 1 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران

60 13 4734 6225 10797 3 3 3 3 1 1 1
4

دانشگاه گلستان - گرگان

25 8 4713 9126 3 3 4 2 1 1 2
13

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

40 10 4697 8532 4 2 3 4 1 1 2
26

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
80 8 4684 14220 3 1 2 2 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 8 4682 13118 3 2 3 3 1 1 1
2

دانشگاه دامغان

50 13 4670 14895 12555 3 2 3 2 1 1 1
15

دانشگاه اروميه

40 21 4645 9105 3921 5062 3 2 3 3 1 1 1
12

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

35 15 4640 12418 3 2 3 3 1 1 1
21

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

80 16 4632 10305 12507 4843 2 2 3 2 1 1 1
26

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 20 4618 12278 16909 6123 3 2 3 2 1 1 1
13

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

40 12 4617 10028 4808 3 2 3 2 1 1 1
15

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
25 5 4605 13966 2 1 3 3 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي اروميه

45 12 4604 12576 2 3 3 4 1 2 2
21

دانشگاه تفرش

50 13 4592 13149 11394 3 3 2 3 1 1 1
8

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

40 14 4578 10775 4980 3 2 3 2 1 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

60 5 4571 12124 3 3 2 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 9 4501 12632 2 3 3 3 1 1 1
5

دانشگاه بجنورد

45 5 4478 5520 1 2 4 2 1 1 1
9

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)

50 9 4476 17041 15881 2 1 2 1 1 1 1
12

مركز اموزش عالي فيروزاباد

25 5 4453 20049 3 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

36 5 4453 7148 3 2 3 1 1 1 1
8

دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك

60 15 4452 31164 28394 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

70 22 4445 15908 6040 3 2 3 1 1 1 1
13

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان

60 8 4442 25940 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

60 9 4436 22108 25415 2 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 6 4433 21140 2 2 3 3 1 1 1
3

دانشگاه دامغان

شبانه
20 7 4432 15410 2 2 2 2 1 1 1
2

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

شبانه
25 7 4412 18857 2 1 2 3 1 1 1
2

مركز اموزش عالي محلات

45 4 4394 16699 2 2 2 3 1 1 1
4

دانشگاه صنعتي بيرجند

شبانه
20 5 4384 27288 2 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين

60 6 4371 23088 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

100 9 4368 23346 31138 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
30 13 4363 10923 4866 2 2 2 2 1 1 1
15

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 17 4356 23169 26160 2 1 2 2 1 1 1
9

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 6 4356 29887 2 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب)

40 12 4348 20596 6745 2 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)

50 11 4335 16509 17186 6696 2 2 3 1 1 1 1
6

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

60 9 4332 31314 15201 1 1 1 2 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

50 8 4323 26976 2 1 3 1 1 1 1
4

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 6 4322 14648 2 2 2 2 1 1 1
3

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب)

40 5 4314 22685 1 1 3 3 1 1 1
7

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 4 4292 25940 4 2 3 2 1 1 2
8

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل

60 24 4272 30339 18369 1 1 1 2 1 1 1
5

مجتمع آموزش عالي بم

شبانه
30 5 4263 19095 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

60 9 4260 19833 2 1 2 2 1 1 1
7

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

40 6 4249 28093 2 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران)

60 3 4243 2 1 1 1 1 1 1
8

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

80 8 4218 46402 18927 2 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه تربت حيدريه

60 11 4214 20572 14421 2 1 3 3 1 1 1
7

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

شبانه
15 4 4212 42032 1 1 1 1 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي بم

40 12 4198 13659 2 1 2 1 1 1 1
9

مركز اموزش عالي محلات

شبانه
30 3 4195 3 1 1 2 1 1 1
7

مجتمع آموزش عالي گناباد

35 3 4186 1 1 2 1 1 1 1
8

دانشگاه كاشان

شبانه
9 3 5 2 4 3 1 2 1
17