برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 29 6771 410 186 106 6 7 6 6 6 7 6
542

دانشگاه تهران

30 6 6832 341 6 6 6 6 5 5 5
302

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 17 6322 969 443 6 6 6 6 5 5 5
253

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 8 5580 5 4 5 3 2 3 3
158

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

60 17 6112 719 253 6 5 5 6 4 5 4
157

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

50 18 6136 1664 853 5 5 5 5 4 4 4
142

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 5 5243 1440 5 6 5 5 3 4 4
77

دانشگاه صنعتي اصفهان

90 49 5525 3405 1990 916 1585 4 4 4 4 3 4 3
145

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 8 5510 3008 6 5 4 5 3 3 3
34

دانشگاه تبريز

24 12 5394 3429 2551 4 3 4 3 3 3 3
63

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

25 16 5070 3585 4 4 4 4 2 3 2
60

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 5 5567 4323 4 3 5 2 3 3 2
47

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 5 5246 3537 2 4 4 3 2 3 2
37

دانشگاه زنجان

35 11 5067 5322 1832 4 3 3 3 2 2 1
26

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
25 4 5 4 4 3 3 3 2
19

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 6 5094 4721 4 4 4 4 2 3 2
28

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 10 4980 4769 1601 4 3 3 2 2 2 2
26

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

25 4 4513 3 2 4 1 1 2 1
20

دانشگاه يزد

40 17 4927 7474 4664 4 3 4 3 2 2 2
48

دانشگاه كاشان

24 10 4997 6470 3511 4 3 4 2 2 2 2
25

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 3 4386 3 1 2 1 1 1 1
28

دانشگاه تبريز

شبانه
16 5 5409 3 2 3 3 2 2 2
12

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
15 9 5039 5899 4 3 3 4 2 1 2
12

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

60 7 4823 7501 3 3 3 1 2 2 1
10

دانشگاه گلستان - گرگان

25 8 4596 10448 3 2 2 2 1 1 1
14

دانشگاه سمنان

45 8 5086 7279 5694 4 4 3 3 1 2 1
27

دانشگاه اراک

40 11 4813 7303 3 3 3 3 1 2 1
21

دانشگاه صنعتي شاهرود

25 8 4687 9073 4 2 2 2 1 2 2
23

دانشگاه صنعتي قم

40 4 4868 7086 4 3 4 5 2 2 2
18

دانشگاه كاشان

شبانه
10 7 4738 9367 5185 4 3 4 2 1 2 2
10

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

60 7 4665 7766 3 2 4 3 1 2 2
15

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 15 4714 9834 7823 3 3 4 3 1 2 1
44

دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)

50 6 4461 8356 2 2 3 2 1 1 1
14

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

40 3 4526 3 2 2 2 2 1 1
6

دانشگاه اروميه

40 5 4773 9320 3 3 3 1 1 1 2
24

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 5 4628 3 2 2 3 1 1 1
8

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

41 6 4318 9856 2 2 2 1 1 1 1
10

دانشگاه اردکان

25 10 4801 9915 3 2 2 1 1 1 1
8

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

60 8 4554 10906 3 2 3 3 1 1 1
9

دانشگاه بجنورد

45 12 4268 17159 9056 2 2 2 1 1 1 1
13

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
30 8 4592 12146 2 2 3 3 1 1 1
12

دانشگاه دامغان

45 4 4837 11085 3 2 4 1 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران

60 5 4645 11081 3 2 2 3 1 2 1
9

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب)

45 3 4405 10703 3 2 5 1 1 1 1
5

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 20 4552 14411 9745 3 3 3 2 1 1 1
15

دانشگاه ميبد

35 13 4430 15898 12626 3 2 3 2 1 1 1
7

دانشگاه تفرش

55 5 4558 11411 3 2 3 3 1 1 2
10

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

120 6 4329 16301 3 2 3 2 1 1 1
8

مرکز آموزش عالي لار

30 5 4333 14405 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي اروميه

45 7 4645 14903 2 2 2 1 1 1 1
22

دانشگاه صنعتي قوچان

60 10 4449 23809 9293 2 2 3 1 1 1 1
8

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
60 10 4570 13239 19640 3 2 2 2 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
25 3 4298 14425 2 2 3 1 1 1 1
10

دانشگاه كردستان - سنندج

60 20 4414 18511 2 2 2 2 1 1 1
8

مجتمع آموزش عالي بم

40 7 4258 16408 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)

50 4 4465 15393 2 1 3 2 1 1 1
8

مجتمع آموزش عالي گناباد

60 3 4135 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
50 22 4388 19999 20447 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
25 6 4542 17992 2 1 2 2 1 1 1
10

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

40 4 4575 19218 3 1 2 2 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

60 4 4282 2 1 1 2 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

60 3 4488 2 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه تربت حيدريه

60 5 4393 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي بيرجند

60 8 4270 2 1 1 1 1 1 1
8

مركز اموزش عالي محلات

60 8 4374 27226 14755 1 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 22 4323 25367 23231 23328 2 1 2 1 1 1 1
9

دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
27 6 4336 25598 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي قوچان

شبانه
25 3 4163 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

60 12 4288 31507 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 4 4214 30827 1 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي بيرجند

شبانه
25 3 4138 1 1 2 1 1 1 1
10

دانشگاه قم

40 4 4 5 4 2 2 2 2
9

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 3 4 3 6 6 2 3 2
27

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

40 3 5045 4 3 3 5 1 2 2
20