برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه هنر تهران

17 4 5523 4 4 4 4 4 3 3
225

دانشگاه هنرشيراز

25 9 5096 3169 5 3 4 5 2 2 2
57

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 7 4411 16193 3 2 2 4 1 1 1
23