برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 5 5396 3067 4 6 5 4 3 4 2
29

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 4 5629 4 4 4 2 3 3 3
15

دانشگاه اصفهان

25 8 4790 5420 3 2 4 2 1 2 2
9

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 4 2 4 2 1 1 2
4