برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 4 4305 13161 1 1 1 1 1 1 1
8

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

20 4 4112 1 2 1 1 1 1 1
3