برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي استان يزد
5 5 5394 2604 4 4 4 3 3 3 3
69

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
11 6 5210 3624 4 4 5 2 3 3 3
26

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
12 5 5374 3253 4 3 3 2 3 4 3
22

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
6 4 5128 5039 5 4 6 3 2 3 3
40

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان قم
4 3 4447 5177 4 3 4 2 2 2 2
33

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان قم
5 4 5069 6254 4 3 2 2 2 2 3
26

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 4 4 5 2 2 2 3
23

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 6 4 5 3 2 2 1
26

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
8 4 4 4 4 2 2 3 2
36

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 3 4 3 4 3 3 2
42
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید