برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست)

- ايمني صنعتي
25 5 4975 4 4 4 3 2 3 3
19

دانشگاه صنعت نفت

- مهندس ايمني وبازرسي فني
40 12 4803 8229 1708 3 3 4 2 1 2 1
16

مرکز آموزش عالي لامرد

- مهندس ايمني وبازرسي فني
25 3 4316 2 1 3 1 1 1 1
6

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
4 3 5 2 3 4 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

- مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
6 3 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

- مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
6 3 2 2 3 2 1 1 1
3