کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
برای قبولی در رشته دلخواهتان باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟

توجه : این اطلاعات مربوط به قبولی های کنکور سال 92 می باشد.هر روز اطلاعات یک رشته جدید را در این قسمت خواهید دید...

ریاضی
تجربی

توجه : این اطلاعات مربوط به قبولی های کنکور سال 92 می باشد.هر روز اطلاعات یک رشته جدید را در این قسمت خواهید دید...