کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
برای قبولی در رشته دلخواهتان باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟

توجه : این اطلاعات مربوط به قبولی های کنکور سال 92 می باشد. هر روز اطلاعات یک رشته جدید را در این قسمت خواهید دید...

ریاضی
تجربی
هنر
چاپ
کارشناسي فرش
هنر اسلامي
صنايع دستي
باستانشناسي
مرمت آثار تاريخي
موزه داري
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي
زبان
زبان روسي
زبان چيني

توجه : این اطلاعات مربوط به قبولی های کنکور سال 92 می باشد. هر روز اطلاعات یک رشته جدید را در این قسمت خواهید دید...