کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
تابع
5 دی 1393
تابع
21 آذر 1393
احتمال+تابع
سیمیندخت مایل افشار
1214
16%
16%
PDF
دانلود:65
PDF
دانلود:72
سحر دادرس
1198
16%
16%
PDF
دانلود:193
PDF
دانلود:115
PDF
دانلود:238
محمد توانا
1177
14%
14%
PDF
دانلود:484
PDF
دانلود:411
مریم مرسلی
1003
20%
20%
PDF
دانلود:602
PDF
دانلود:277
PDF
دانلود:161
هدی محمدیان
479
12%
12%
PDF
دانلود:224
PDF
دانلود:160
سمیه آقایی
1993
14%
14%
PDF
دانلود:224
PDF
دانلود:130
PDF
دانلود:110
مرجان بیدار
480
16%
PDF
دانلود:66
PDF
دانلود:56
PDF
دانلود:63
PDF
دانلود:57
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:54
PDF
دانلود:305
اعظم عمادی
2018
PDF
دانلود:421
زهرا دستفال
1967
50%
PDF
دانلود:583
معصومه نوربخش
511
25%
PDF
دانلود:113
PDF
دانلود:56
PDF
دانلود:65
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:72
PDF
دانلود:63
PDF
دانلود:53
PDF
دانلود:58
PDF
دانلود:254
امیر فرجی
1152
16%
16%
PDF
دانلود:351
PDF
دانلود:217
PDF
دانلود:180
PDF
دانلود:154
PDF
دانلود:241
PDF
دانلود:179لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
ماده ژنتیک+کروموزوم ها و میتوز
5 دی 1393
هورمون ها و دستگاه درون ریز+ماده ژنتیک
21 آذر 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی+حواس+هورمون ها و دستگاه درون ریز
حمید راهواره
152
4%
4%
PDF
دانلود:895
PDF
دانلود:1271
بهمن موذنی پور
936
8%
8%
PDF
دانلود:1193
PDF
دانلود:682
PDF
دانلود:658
PDF
دانلود:1021
PDF
دانلود:666
الهه عبادی
2005
16%
16%
PDF
دانلود:639
PDF
دانلود:409
PDF
دانلود:423
PDF
دانلود:671
میترا معظمی وحید
2015
33%
PDF
دانلود:1421
PDF
دانلود:640
PDF
دانلود:545
PDF
دانلود:659
PDF
دانلود:663
PDF
دانلود:538
PDF
دانلود:608
PDF
دانلود:406
PDF
دانلود:353
PDF
دانلود:376
PDF
دانلود:1900
PDF
دانلود:1219
روح الله رمضانی فرد
2055
PDF
دانلود:668
PDF
دانلود:537
PDF
دانلود:320
PDF
دانلود:279
PDF
دانلود:396
PDF
دانلود:300لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
ترمودینامیک
5 دی 1393
واکنش ها و استوکیومتری - ترمودینامیک
21 آذر 1393
واکنش ها و استوکیومتری
مرتضی خوش كیش
1270
14%
14%
PDF
دانلود:233
PDF
دانلود:164
PDF
دانلود:453
PDF
دانلود:267
PDF
دانلود:280
مسرور امیری
173
16%
16%
PDF
دانلود:782
PDF
دانلود:310
PDF
دانلود:607
PDF
دانلود:359
PDF
دانلود:362
PDF
دانلود:428
PDF
دانلود:411
محبوبه اسدی
755
33%
PDF
دانلود:703
PDF
دانلود:433
PDF
دانلود:314
PDF
دانلود:1133
PDF
دانلود:697
مونا ملکا آشتیانی
2033
25%
25%
PDF
دانلود:141
PDF
دانلود:114
PDF
دانلود:319
PDF
دانلود:245
فاطمه غنیمتی
2006
12%
12%
PDF
دانلود:110
PDF
دانلود:88
افشین نبی ئی
650
6%
43%
PDF
دانلود:905
PDF
دانلود:542
PDF
دانلود:432
PDF
دانلود:576
مهدی کرمی نیا
1289
PDF
دانلود:429
PDF
دانلود:301
PDF
دانلود:277
PDF
دانلود:244
محمد علی نیک پیما
847
20%
PDF
دانلود:23
PDF
دانلود:34
فخرالملوک باهنگام
481
33%
PDF
دانلود:83
PDF
دانلود:68
هانیه کریمی
1979
14%
14%
PDF
دانلود:349
PDF
دانلود:210
PDF
دانلود:202
PDF
دانلود:210
PDF
دانلود:183
مهدیه حیدری
195
20%
20%
PDF
دانلود:34
PDF
دانلود:47لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
معتلات-منصوبات(مفاعیل)
5 دی 1393
منصوبات ( مفاعیل )
21 آذر 1393
معتلات
علی مهر آبادی
708
20%
20%
PDF
دانلود:386
PDF
دانلود:430
ریحانه قبادی
1189
20%
PDF
دانلود:241
PDF
دانلود:25
PDF
دانلود:1095
ولی الله نوروزی
513
12%
12%
PDF
دانلود:285
PDF
دانلود:206
PDF
دانلود:282
حورا علیان پور
2008
25%
25%
PDF
دانلود:437
PDF
دانلود:371
الهام علیمردانی
484
9%
18%
PDF
دانلود:191
PDF
دانلود:409
PDF
دانلود:285
PDF
دانلود:266
PDF
دانلود:236
PDF
دانلود:223
مهرناز امیری
1293
25%
PDF
دانلود:117
PDF
دانلود:111
PDF
دانلود:724
PDF
دانلود:517
PDF
دانلود:162
سپیده موسوی
1197
33%
PDF
دانلود:640
PDF
دانلود:285
PDF
دانلود:390
فروغ مهندس
598
PDF
دانلود:161
PDF
دانلود:299لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
جریان الکتریکی
5 دی 1393
جریان الکتریکی
21 آذر 1393
الکتریسته ساکن+جریان الکتریکی
بهاره شیخ نصیری
934
50%
50%
PDF
دانلود:221
محبوبه اسدی
755
33%
PDF
دانلود:370
شاهرخ شاهد غزنوی
1215
20%
20%
PDF
دانلود:192
PDF
دانلود:176
فرزاد خوشوقت
1800
50%
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:400
مجتبی بگلو
639
10%
10%
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:117
بهاره شیخ نصیری
545
20%
20%
PDF
دانلود:67
مریم صدیقی سرابی
1036
16%
16%
PDF
دانلود:871
PDF
دانلود:571
PDF
دانلود:1174
نسترن اللهیاری
693
33%
PDF
دانلود:469
آزاده جعفری
1964
20%
PDF
دانلود:149
PDF
دانلود:109
PDF
دانلود:101
PDF
دانلود:262
فاطمه کلانتریون
1005
16%
PDF
دانلود:148
PDF
دانلود:205
PDF
دانلود:199
نسترن الله یاری
621
33%
PDF
دانلود:73
PDF
دانلود:78
بابک رضوی
632
33%
PDF
دانلود:608
PDF
دانلود:871
مریم جعفری
549
20%
20%
PDF
دانلود:338
PDF
دانلود:176
PDF
دانلود:175
PDF
دانلود:151
PDF
دانلود:255
PDF
دانلود:181لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
اندیشه و قلب
5 دی 1393
اندیشه و قلب
21 آذر 1393
اندیشه و قلب
احد حسینی هشه حیران
2221
14%
14%
PDF
دانلود:901
PDF
دانلود:555
PDF
دانلود:562
PDF
دانلود:549
PDF
دانلود:643
PDF
دانلود:792
PDF
دانلود:1555لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 دی 1393
افعال دو کلمه ای و حروف اضافه ی صفات و افعال
21 آذر 1393
Review I-TV or no TV-The Value of Education
7 آذر 1393
The Value of Education
مژده حجتی طباطبایی
630
12%
12%
PDF
دانلود:575
PDF
دانلود:1118
PDF
دانلود:1214
PDF
دانلود:979
فرزاد تمیمی
2311
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:40
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید