کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان
تعداد بازدید :2616796


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

23 اسفند 1392
اندیشه و قلب
9 اسفند 1392
?????? ? ???
25 بهمن 1392
اندیشه و قلب
خديجه قلمي
1408
42%
15%
PDF
دانلود:826
PDF
دانلود:597
PDF
دانلود:567
PDF
دانلود:666
PDF
دانلود:2943
PDF
دانلود:2487
علی مهر آبادی
708
2%
18%
PDF
دانلود:745
PDF
دانلود:670
زهرا هاشمی
1761
PDF
دانلود:1483لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
حد و پیوستگی - مشتق
23 اسفند 1392
حد و پیوستگی
9 اسفند 1392
حد و پیوستگی
مهدی امینی راد
190
66%
PDF
دانلود:78
PDF
دانلود:66
PDF
دانلود:72
PDF
دانلود:513
PDF
دانلود:362
PDF
دانلود:451
PDF
دانلود:340
محمد توانا
1177
30%
7%
PDF
دانلود:273
احمد سلطان محمدی
499
2%
35%
PDF
دانلود:291
PDF
دانلود:172
PDF
دانلود:141
PDF
دانلود:139
PDF
دانلود:162
PDF
دانلود:41
PDF
دانلود:57
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:509
PDF
دانلود:414
مليحه مهاجر
1044
25%
8%
PDF
دانلود:146
PDF
دانلود:180
PDF
دانلود:154
PDF
دانلود:160
PDF
دانلود:177
مهدي مشايخي راد
1288
22%
PDF
دانلود:23
PDF
دانلود:16
PDF
دانلود:0
PDF
دانلود:0
PDF
دانلود:0
PDF
دانلود:0
PDF
دانلود:0
PDF
دانلود:301
PDF
دانلود:294
بهنام مقدم
1159
16%
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:94
محمد صادق رحماني
1262
8%
PDF
دانلود:192
PDF
دانلود:158
PDF
دانلود:156
محمدرضا غنوی
568
PDF
دانلود:93لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
Every Words Is Puzzle
23 اسفند 1392
Evrey Word is a puzzle
9 اسفند 1392
The Olympic Games
ساناز آذري
1422
76%
PDF
دانلود:499
PDF
دانلود:377
PDF
دانلود:749
PDF
دانلود:590
PDF
دانلود:577
مهدي شهابي
1286
42%
21%
PDF
دانلود:154
PDF
دانلود:588
PDF
دانلود:837
پروانه افکاري
1397
47%
PDF
دانلود:67
PDF
دانلود:371لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

9 اسفند 1392
نکارش+زبان شناسی+دستور زبان فارسی
نيلوفر ميرفخرايي
1500
5%
47%
PDF
دانلود:1592لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

9 اسفند 1392
چرخه ی سنگ
25 بهمن 1392
چرخه ی سنگ
11 بهمن 1392
علم زمین شناسی و شاخه های آن - چرخه آب - چرخه سنگ
سمیرا نجف پور
52
30%
46%
PDF
دانلود:488
PDF
دانلود:369
PDF
دانلود:366
PDF
دانلود:384
PDF
دانلود:1766
PDF
دانلود:1257
PDF
دانلود:1190
PDF
دانلود:1229
PDF
دانلود:1495
سيما طباطبايي
1430
6%
40%
PDF
دانلود:422
روزبه اسحاقیان
1356
37%
PDF
دانلود:1113
PDF
دانلود:1277
سيما طباطبايي
978
PDF
دانلود:564
PDF
دانلود:496
PDF
دانلود:481لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
تولید و مثل گیاهان - رشد و نمو گیاهان
23 اسفند 1392
میوز و تولید مثل جنسی+ژنتیک و خاستگاه آن
9 اسفند 1392
میوز و تولید مثل جنسی+ژنتیک و خاستگاه آن
الهه فلفلي
929
46%
26%
PDF
دانلود:604
امید فراهانی
504
1%
57%
PDF
دانلود:386
PDF
دانلود:270
PDF
دانلود:264
PDF
دانلود:1045
PDF
دانلود:103
PDF
دانلود:717
محمدرضا ناظم
1266
36%
21%
PDF
دانلود:116
PDF
دانلود:101
PDF
دانلود:103
PDF
دانلود:608
PDF
دانلود:437
PDF
دانلود:432
PDF
دانلود:1548
مهدیه ابراهیمیان
727
3%
34%
PDF
دانلود:110
PDF
دانلود:91
PDF
دانلود:99
PDF
دانلود:105
PDF
دانلود:128
PDF
دانلود:396
PDF
دانلود:299
PDF
دانلود:331
PDF
دانلود:905
PDF
دانلود:852
احمد باقری اقدم
188
1%
32%
PDF
دانلود:195
PDF
دانلود:494
يلدا دايمي
1061
25%
PDF
دانلود:611
PDF
دانلود:394
PDF
دانلود:347
PDF
دانلود:391
PDF
دانلود:1361
PDF
دانلود:881
PDF
دانلود:993
جواد فحانیک بابایی
573
3%
15%
PDF
دانلود:39
PDF
دانلود:229
PDF
دانلود:159
PDF
دانلود:165
PDF
دانلود:168
PDF
دانلود:89
حميد راهواره
152
5%
PDF
دانلود:448لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
محلول ها
23 اسفند 1392
ترمودینامیک
9 اسفند 1392
ترمودینامیک
فاطمه فاريابي
1001
20%
40%
PDF
دانلود:591
مسرور امیری
173
30%
11%
PDF
دانلود:385
PDF
دانلود:384
PDF
دانلود:318
مهدی کریمی نیا
575
41%
2%
PDF
دانلود:214
PDF
دانلود:214
PDF
دانلود:796
PDF
دانلود:636
PDF
دانلود:697
PDF
دانلود:590
شبنم شکور
981
21%
9%
PDF
دانلود:204
PDF
دانلود:172
مرتضي خوش كيش
1270
28%
PDF
دانلود:476
علی سلوکی
177
2%
17%
PDF
دانلود:960
PDF
دانلود:685
شهریار بافته
596
PDF
دانلود:773لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
منصوبات
23 اسفند 1392
منصوبات (حال) - قواعد
9 اسفند 1392
منصوبات(حال)
فروغ مهندس
598
87%
PDF
دانلود:186
PDF
دانلود:1116
PDF
دانلود:1426
فرهاد آتاکیشیزاده
638
31%
17%
PDF
دانلود:320
ندا ترابی
615
PDF
دانلود:460لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 اردیبهشت 1393
مغناطیس - القای الکترو مغناطیس
23 اسفند 1392
مغناطیس
9 اسفند 1392
مغناطیس
ایمان فروزان کیا
671
51%
41%
PDF
دانلود:342
PDF
دانلود:252
اشکان توکلی
174
77%
7%
PDF
دانلود:146
PDF
دانلود:121
سعيده رستگار سپهر
1204
84%
6%
PDF
دانلود:643
PDF
دانلود:725
PDF
دانلود:568
سيد مهدي نامني
1212
63%
21%
PDF
دانلود:168
PDF
دانلود:132
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:22
PDF
دانلود:25
PDF
دانلود:360
فاطمه مصطفوي
1004
75%
12%
PDF
دانلود:168
حجت اله نجفی
497
43%
22%
PDF
دانلود:148
PDF
دانلود:31
PDF
دانلود:181
PDF
دانلود:152
حميد بروشکي
948
PDF
دانلود:213
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید