کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

24 مرداد 1393
پدیده های تصادفی و احتمال+تابع
10 مرداد 1393
پدیده های تصادفی و احتمال
معصومه نوربخش
511
16%
PDF
دانلود:369
PDF
دانلود:297
PDF
دانلود:291
PDF
دانلود:318
طاهره محرابي
987
33%
PDF
دانلود:494
PDF
دانلود:377
PDF
دانلود:349
مرجان بیدار
480
25%
25%
PDF
دانلود:676
PDF
دانلود:445
هدی محمدیان
479
16%
16%
PDF
دانلود:594
PDF
دانلود:460
امير فرجي
1152
16%
16%
PDF
دانلود:338
PDF
دانلود:248
PDF
دانلود:1178
PDF
دانلود:816
اعظم عمادی
2018
PDF
دانلود:102
PDF
دانلود:98
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:67
PDF
دانلود:80لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی+حواس
24 مرداد 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی
10 مرداد 1393
ایمنی بدن
امیر مردانی
644
25%
PDF
دانلود:2357
PDF
دانلود:1608
فاطمه غنیمتی
2006
20%
20%
PDF
دانلود:247
PDF
دانلود:199
PDF
دانلود:100
PDF
دانلود:79
PDF
دانلود:1874
PDF
دانلود:1382
میترا معظمی وحید
2015
PDF
دانلود:103
PDF
دانلود:65
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:74
PDF
دانلود:46
PDF
دانلود:47لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
24 مرداد 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
10 مرداد 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
هانیه کریمی
1979
25%
25%
PDF
دانلود:166
PDF
دانلود:150
PDF
دانلود:76
PDF
دانلود:1066
PDF
دانلود:737
شبنم شکور
981
4%
4%
PDF
دانلود:287
PDF
دانلود:215
PDF
دانلود:208
PDF
دانلود:193
PDF
دانلود:247
PDF
دانلود:347
PDF
دانلود:292
PDF
دانلود:300
PDF
دانلود:301
PDF
دانلود:381
PDF
دانلود:335
PDF
دانلود:349
مرجان محمدی
614
20%
20%
PDF
دانلود:248
PDF
دانلود:195
PDF
دانلود:351
PDF
دانلود:336
زری پیرایش نیا
182
20%
20%
PDF
دانلود:1204
PDF
دانلود:763
PDF
دانلود:591
PDF
دانلود:622
علی سلوکی
177
14%
14%
PDF
دانلود:459
PDF
دانلود:417
فخرالملوک باهنگام
481
PDF
دانلود:41
PDF
دانلود:36
PDF
دانلود:27
PDF
دانلود:24
PDF
دانلود:367
PDF
دانلود:323
PDF
دانلود:315
نفيسه زارع
1310
22%
PDF
دانلود:137
PDF
دانلود:114
PDF
دانلود:97
PDF
دانلود:109
مسرور امیری
173
18%
36%
PDF
دانلود:154
PDF
دانلود:376
PDF
دانلود:326
مونا ملکا آشتیانی
2033
PDF
دانلود:48
PDF
دانلود:47
PDF
دانلود:40
PDF
دانلود:37
PDF
دانلود:29
PDF
دانلود:28
محمد علی نیک پیما
847
22%
22%
PDF
دانلود:53
PDF
دانلود:43
PDF
دانلود:46
PDF
دانلود:46
PDF
دانلود:35
مهدی کریمی نیا
575
33%
PDF
دانلود:315
PDF
دانلود:279لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
عربی 2 : وصف و اضافه -اعراب فعل مضارع 1
7 شهریور 1393
عربی 3 : معتلات
24 مرداد 1393
اعراب فرعی -اعراب محلی و تقدیری
علی مهر آبادی
708
20%
PDF
دانلود:87
PDF
دانلود:71
PDF
دانلود:87
PDF
دانلود:71
PDF
دانلود:43
داوود عبدالمحمدی
1965
20%
20%
PDF
دانلود:143
PDF
دانلود:95
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:100
PDF
دانلود:143
PDF
دانلود:95
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:100
PDF
دانلود:40
PDF
دانلود:33
PDF
دانلود:36
سپيده موسوي
1197
80%
PDF
دانلود:363
PDF
دانلود:295
بهمن حجتی
607
46%
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:41
PDF
دانلود:44
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:41
PDF
دانلود:44
PDF
دانلود:24
PDF
دانلود:31
مهرناز اميري
1293
33%
PDF
دانلود:98
PDF
دانلود:86
PDF
دانلود:98
PDF
دانلود:86
PDF
دانلود:54
PDF
دانلود:43
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:43
حورا علیان پور
2008
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:64
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:64
PDF
دانلود:53
PDF
دانلود:37
PDF
دانلود:36لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
الکتریسته ی ساکن
24 مرداد 1393
الکتریسته ی ساکن
10 مرداد 1393
الکتریسته ی ساکن
فاطمه کلانتريون
1005
25%
PDF
دانلود:114
PDF
دانلود:72
PDF
دانلود:38
PDF
دانلود:40
PDF
دانلود:39
PDF
دانلود:36
PDF
دانلود:45
PDF
دانلود:32
PDF
دانلود:28
PDF
دانلود:34
فائزه ثنایی
41
7%
64%
PDF
دانلود:1355
مریم جعفری
549
14%
14%
PDF
دانلود:787
مجتبی بگلو
639
5%
PDF
دانلود:11
PDF
دانلود:11
PDF
دانلود:10
PDF
دانلود:9
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
اشکان توکلی
174
33%
PDF
دانلود:31
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:9
PDF
دانلود:14
علي عبدالهي فرد
1226
50%
25%
PDF
دانلود:59
PDF
دانلود:32
PDF
دانلود:31لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

10 مرداد 1393
زبان انگلیسی 3 : ReviewI
مژده حجتی طباطبایی
630
16%
16%
PDF
دانلود:1546
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید