کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
جستجوی سریع پشتیبان
تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
احتمال+تابع
7 آذر 1393
تابع
23 آبان 1393
احتمال +تابع
هدی محمدیان
479
20%
20%
PDF
دانلود:321
PDF
دانلود:187
PDF
دانلود:197
PDF
دانلود:160
محمد توانا
1177
14%
14%
PDF
دانلود:42
PDF
دانلود:16
PDF
دانلود:19
PDF
دانلود:17
مرجان بیدار
480
25%
PDF
دانلود:139
PDF
دانلود:79
مریم مرسلی
1003
16%
16%
PDF
دانلود:416
امینه دژبادران
932
25%
PDF
دانلود:158
PDF
دانلود:108
اعظم عمادی
2018
PDF
دانلود:15
PDF
دانلود:10
PDF
دانلود:151
امیر فرجی
1152
16%
16%
PDF
دانلود:98
PDF
دانلود:65لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی+حواس+هورمون ها و دستگاه درون ریز
7 آذر 1393
دستگاه عصبی+حواس
23 آبان 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی
الهه عبادی
2005
20%
20%
PDF
دانلود:876
PDF
دانلود:344
میترا معظمی وحید
2015
20%
20%
PDF
دانلود:71
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:26
PDF
دانلود:28
PDF
دانلود:721
حمید راهواره
152
4%
4%
PDF
دانلود:385
PDF
دانلود:322
PDF
دانلود:169لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
واکنش ها و استوکیومتری
7 آذر 1393
واکنش ها و استوکیومتری
23 آبان 1393
واکنش ها و استوکیومتری
افشین نبی ئی
650
5%
35%
PDF
دانلود:5
PDF
دانلود:4
PDF
دانلود:2
PDF
دانلود:3
هانیه کریمی
1979
14%
PDF
دانلود:239
فخرالملوک باهنگام
481
25%
25%
PDF
دانلود:49
PDF
دانلود:218
PDF
دانلود:32
مهدی کرمی نیا
1289
PDF
دانلود:401
زری پیرایش نیا
182
PDF
دانلود:270
PDF
دانلود:165
محمد علی نیک پیما
847
25%
PDF
دانلود:425
PDF
دانلود:191
PDF
دانلود:158
مرتضی خوش كیش
1270
PDF
دانلود:46
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:18
PDF
دانلود:10
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
محبوبه اسدی
755
PDF
دانلود:1
PDF
دانلود:1
PDF
دانلود:1
PDF
دانلود:2
PDF
دانلود:4
PDF
دانلود:1لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
معتلات
7 آذر 1393
معتلات
23 آبان 1393
معتلات
سپیده موسوی
1197
50%
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:13
حورا علیان پور
2008
20%
20%
PDF
دانلود:445
فروغ مهندس
598
20%
20%
PDF
دانلود:329
PDF
دانلود:151
علی مهر آبادی
708
14%
14%
PDF
دانلود:175
PDF
دانلود:75
ولی الله نوروزی
513
14%
14%
PDF
دانلود:18
PDF
دانلود:211
PDF
دانلود:141
ریحانه قبادی
1189
14%
14%
PDF
دانلود:2
PDF
دانلود:98
PDF
دانلود:67
مهرناز امیری
1293
33%
PDF
دانلود:22
PDF
دانلود:26
PDF
دانلود:150لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
الکتریسته ساکن+جریان الکتریکی
7 آذر 1393
الکتریسته ساکن
23 آبان 1393
الکتریسته ساکن
فرزاد خوشوقت
1800
20%
20%
PDF
دانلود:323
PDF
دانلود:165
آزاده جعفری
1964
16%
16%
PDF
دانلود:0
فاطمه کلانتریون
1005
16%
PDF
دانلود:418
PDF
دانلود:164
PDF
دانلود:188
PDF
دانلود:254
PDF
دانلود:160
مریم جعفری
549
20%
20%
PDF
دانلود:197
PDF
دانلود:122
PDF
دانلود:141
PDF
دانلود:112
PDF
دانلود:103
بابک رضوی
632
7%
50%
PDF
دانلود:188
PDF
دانلود:87
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:50
مریم صدیقی سرابی
1036
50%
PDF
دانلود:8
PDF
دانلود:1
محبوبه اسدی
755
PDF
دانلود:6
نسترن اللهیاری
693
9%
54%
PDF
دانلود:0لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

21 آذر 1393
اندیشه و قلب
7 آذر 1393
اندیشه و قلب
23 آبان 1393
اندیشه و قلب
احد حسینی هشه حیران
2221
50%
PDF
دانلود:30
PDF
دانلود:42
PDF
دانلود:732لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 آذر 1393
The Value of Education
23 آبان 1393
Review I-TV or no TV?
9 آبان 1393
جملات پیرو اسم و ساختار
مژده حجتی طباطبایی
630
14%
14%
PDF
دانلود:148
PDF
دانلود:149
PDF
دانلود:91
PDF
دانلود:1441
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید