کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
تابع
5 دی 1393
تابع
21 آذر 1393
احتمال+تابع
معصومه نوربخش
511
20%
PDF
دانلود:10
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:8
PDF
دانلود:12
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:158
سمیه آقایی
1993
33%
PDF
دانلود:46
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:32
محمد توانا
1177
14%
14%
PDF
دانلود:231
PDF
دانلود:179
زهرا دستفال
1967
50%
PDF
دانلود:377
هدی محمدیان
479
16%
16%
PDF
دانلود:151
PDF
دانلود:93
سحر دادرس
1198
14%
14%
PDF
دانلود:56
PDF
دانلود:43
PDF
دانلود:92
مریم مرسلی
1003
16%
16%
PDF
دانلود:30
PDF
دانلود:29
PDF
دانلود:19
مرجان بیدار
480
20%
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:6
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:7
PDF
دانلود:6
PDF
دانلود:6
PDF
دانلود:237
امیر فرجی
1152
14%
14%
PDF
دانلود:156
PDF
دانلود:106
PDF
دانلود:85
PDF
دانلود:95
PDF
دانلود:155
PDF
دانلود:106
اعظم عمادی
2018
PDF
دانلود:338لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
ماده ژنتیک+کروموزوم ها و میتوز
5 دی 1393
هورمون ها و دستگاه درون ریز+ماده ژنتیک
21 آذر 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی+حواس+هورمون ها و دستگاه درون ریز
الهه عبادی
2005
16%
16%
PDF
دانلود:404
PDF
دانلود:258
PDF
دانلود:268
PDF
دانلود:427
حمید راهواره
152
4%
PDF
دانلود:345
PDF
دانلود:609
بهمن موذنی پور
936
62%
3%
PDF
دانلود:772
PDF
دانلود:424
PDF
دانلود:426
PDF
دانلود:716
PDF
دانلود:454
میترا معظمی وحید
2015
20%
PDF
دانلود:378
PDF
دانلود:170
PDF
دانلود:162
PDF
دانلود:173
PDF
دانلود:198
PDF
دانلود:149
PDF
دانلود:291
PDF
دانلود:159
PDF
دانلود:128
PDF
دانلود:159
PDF
دانلود:1361
PDF
دانلود:880
روح الله رمضانی فرد
2055
PDF
دانلود:42
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:52
PDF
دانلود:49
PDF
دانلود:56
PDF
دانلود:38لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
ترمودینامیک
5 دی 1393
واکنش ها و استوکیومتری - ترمودینامیک
21 آذر 1393
واکنش ها و استوکیومتری
محبوبه اسدی
755
50%
PDF
دانلود:268
PDF
دانلود:244
PDF
دانلود:165
PDF
دانلود:894
PDF
دانلود:534
مسرور امیری
173
12%
12%
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:34
PDF
دانلود:296
PDF
دانلود:175
PDF
دانلود:169
PDF
دانلود:197
PDF
دانلود:182
مرتضی خوش كیش
1270
20%
PDF
دانلود:15
PDF
دانلود:15
PDF
دانلود:251
PDF
دانلود:143
PDF
دانلود:138
افشین نبی ئی
650
5%
41%
PDF
دانلود:634
PDF
دانلود:376
PDF
دانلود:289
PDF
دانلود:392
مونا ملکا آشتیانی
2033
33%
33%
PDF
دانلود:170
PDF
دانلود:112
مهدی کرمی نیا
1289
PDF
دانلود:113
PDF
دانلود:96
PDF
دانلود:84
PDF
دانلود:73
هانیه کریمی
1979
16%
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:39
PDF
دانلود:42
PDF
دانلود:85
PDF
دانلود:80
فاطمه غنیمتی
2006
14%
14%
PDF
دانلود:14
PDF
دانلود:12لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
معتلات-منصوبات(مفاعیل)
5 دی 1393
منصوبات ( مفاعیل )
21 آذر 1393
معتلات
ریحانه قبادی
1189
16%
PDF
دانلود:57
PDF
دانلود:778
ولی الله نوروزی
513
10%
10%
PDF
دانلود:66
PDF
دانلود:106
PDF
دانلود:155
مهرناز امیری
1293
25%
PDF
دانلود:30
PDF
دانلود:34
PDF
دانلود:569
PDF
دانلود:375
PDF
دانلود:35
سپیده موسوی
1197
50%
PDF
دانلود:145
PDF
دانلود:67
PDF
دانلود:152
الهام علیمردانی
484
10%
20%
PDF
دانلود:95
PDF
دانلود:199
PDF
دانلود:142
PDF
دانلود:133
PDF
دانلود:117
PDF
دانلود:104
فروغ مهندس
598
33%
PDF
دانلود:65
PDF
دانلود:143
حورا علیان پور
2008
33%
33%
PDF
دانلود:224
PDF
دانلود:180
علی مهر آبادی
708
25%
PDF
دانلود:158
PDF
دانلود:183لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
جریان الکتریکی
5 دی 1393
جریان الکتریکی
21 آذر 1393
الکتریسته ساکن+جریان الکتریکی
مریم صدیقی سرابی
1036
33%
PDF
دانلود:262
PDF
دانلود:183
PDF
دانلود:696
محبوبه اسدی
755
50%
PDF
دانلود:263
نسترن اللهیاری
693
16%
PDF
دانلود:290
بابک رضوی
632
25%
PDF
دانلود:326
PDF
دانلود:655
فرزاد خوشوقت
1800
50%
PDF
دانلود:216
آزاده جعفری
1964
25%
PDF
دانلود:15
PDF
دانلود:10
PDF
دانلود:12
PDF
دانلود:157
فاطمه کلانتریون
1005
14%
PDF
دانلود:48
PDF
دانلود:130
PDF
دانلود:117
مجتبی بگلو
639
5%
5%
PDF
دانلود:45
PDF
دانلود:38
شاهرخ شاهد غزنوی
1215
25%
25%
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:79
مریم جعفری
549
20%
20%
PDF
دانلود:48
PDF
دانلود:22
PDF
دانلود:30
PDF
دانلود:20
PDF
دانلود:23
PDF
دانلود:20لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

26 دی 1393
اندیشه و قلب
5 دی 1393
اندیشه و قلب
21 آذر 1393
اندیشه و قلب
احد حسینی هشه حیران
2221
20%
20%
PDF
دانلود:279
PDF
دانلود:170
PDF
دانلود:174
PDF
دانلود:140
PDF
دانلود:175
PDF
دانلود:303
PDF
دانلود:1066لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

5 دی 1393
افعال دو کلمه ای و حروف اضافه ی صفات و افعال
21 آذر 1393
Review I-TV or no TV-The Value of Education
7 آذر 1393
The Value of Education
مژده حجتی طباطبایی
630
16%
16%
PDF
دانلود:29
PDF
دانلود:708
PDF
دانلود:824
PDF
دانلود:698
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید