کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

24 مرداد 1393
پدیده های تصادفی و احتمال+تابع
10 مرداد 1393
پدیده های تصادفی و احتمال
طاهره محرابي
987
25%
25%
PDF
دانلود:520
PDF
دانلود:398
PDF
دانلود:370
مرجان بیدار
480
25%
25%
PDF
دانلود:698
PDF
دانلود:469
هدی محمدیان
479
16%
16%
PDF
دانلود:610
PDF
دانلود:479
امير فرجي
1152
16%
16%
PDF
دانلود:356
PDF
دانلود:268
PDF
دانلود:1202
PDF
دانلود:835
معصومه نوربخش
511
20%
PDF
دانلود:394
PDF
دانلود:310
PDF
دانلود:308
PDF
دانلود:334
اعظم عمادی
2018
PDF
دانلود:119
PDF
دانلود:122
PDF
دانلود:85
PDF
دانلود:87
PDF
دانلود:95لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی+حواس
24 مرداد 1393
ایمنی بدن+دستگاه عصبی
10 مرداد 1393
ایمنی بدن
امیر مردانی
644
20%
20%
PDF
دانلود:2408
PDF
دانلود:1650
فاطمه غنیمتی
2006
20%
20%
PDF
دانلود:294
PDF
دانلود:238
PDF
دانلود:132
PDF
دانلود:111
PDF
دانلود:1915
PDF
دانلود:1414
میترا معظمی وحید
2015
PDF
دانلود:126
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:68
PDF
دانلود:94
PDF
دانلود:62
PDF
دانلود:65لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
24 مرداد 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
10 مرداد 1393
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
هانیه کریمی
1979
25%
25%
PDF
دانلود:203
PDF
دانلود:176
PDF
دانلود:107
PDF
دانلود:1102
PDF
دانلود:770
شبنم شکور
981
4%
4%
PDF
دانلود:305
PDF
دانلود:242
PDF
دانلود:228
PDF
دانلود:207
PDF
دانلود:272
PDF
دانلود:365
PDF
دانلود:313
PDF
دانلود:326
PDF
دانلود:327
PDF
دانلود:398
PDF
دانلود:356
PDF
دانلود:374
مرجان محمدی
614
20%
20%
PDF
دانلود:270
PDF
دانلود:217
PDF
دانلود:375
PDF
دانلود:360
زری پیرایش نیا
182
20%
20%
PDF
دانلود:1230
PDF
دانلود:783
PDF
دانلود:617
PDF
دانلود:645
فخرالملوک باهنگام
481
PDF
دانلود:50
PDF
دانلود:43
PDF
دانلود:33
PDF
دانلود:30
PDF
دانلود:382
PDF
دانلود:342
PDF
دانلود:336
نفيسه زارع
1310
22%
PDF
دانلود:155
PDF
دانلود:129
PDF
دانلود:111
PDF
دانلود:125
علی سلوکی
177
16%
16%
PDF
دانلود:485
PDF
دانلود:437
مسرور امیری
173
18%
36%
PDF
دانلود:173
PDF
دانلود:387
PDF
دانلود:342
مونا ملکا آشتیانی
2033
PDF
دانلود:54
PDF
دانلود:53
PDF
دانلود:45
PDF
دانلود:43
PDF
دانلود:33
PDF
دانلود:32
محمد علی نیک پیما
847
22%
22%
PDF
دانلود:70
PDF
دانلود:57
PDF
دانلود:57
PDF
دانلود:56
PDF
دانلود:46
مهدی کریمی نیا
575
33%
PDF
دانلود:333
PDF
دانلود:298لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
عربی 2 : وصف و اضافه -اعراب فعل مضارع 1
7 شهریور 1393
عربی 3 : معتلات
24 مرداد 1393
اعراب فرعی -اعراب محلی و تقدیری
علی مهر آبادی
708
20%
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:112
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:112
PDF
دانلود:75
داوود عبدالمحمدی
1965
20%
20%
PDF
دانلود:180
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:122
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:180
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:122
PDF
دانلود:131
PDF
دانلود:71
PDF
دانلود:62
PDF
دانلود:70
سپيده موسوي
1197
80%
PDF
دانلود:413
PDF
دانلود:337
بهمن حجتی
607
46%
مهرناز اميري
1293
33%
حورا علیان پور
2008لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

7 شهریور 1393
الکتریسته ی ساکن
24 مرداد 1393
الکتریسته ی ساکن
10 مرداد 1393
الکتریسته ی ساکن
فاطمه کلانتريون
1005
25%
PDF
دانلود:137
PDF
دانلود:85
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:55
PDF
دانلود:58
PDF
دانلود:62
PDF
دانلود:51
PDF
دانلود:49
PDF
دانلود:50
فائزه ثنایی
41
7%
64%
PDF
دانلود:1377
مریم جعفری
549
16%
16%
PDF
دانلود:804
مجتبی بگلو
639
5%
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:19
PDF
دانلود:14
PDF
دانلود:12
PDF
دانلود:14
PDF
دانلود:14
اشکان توکلی
174
33%
PDF
دانلود:38
PDF
دانلود:25
PDF
دانلود:17
PDF
دانلود:24
علي عبدالهي فرد
1226
50%
25%
PDF
دانلود:80
PDF
دانلود:44
PDF
دانلود:44لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

10 مرداد 1393
زبان انگلیسی 3 : ReviewI
مژده حجتی طباطبایی
630
16%
16%
PDF
دانلود:1598
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید