تعداد بازدید :


لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

22 اسفند 1393
حد و پیوستگی
8 اسفند 1393
حد و پیوستگی
24 بهمن 1393
تابع+حد و پیوستگی
معصومه نوربخش
511
20%
20%
PDF
دانلود:772
PDF
دانلود:567
PDF
دانلود:538
PDF
دانلود:473
PDF
دانلود:1477
PDF
دانلود:1092
مریم مرسلی
1003
50%
PDF
دانلود:1340
PDF
دانلود:744
PDF
دانلود:773
PDF
دانلود:687
PDF
دانلود:701
PDF
دانلود:678
PDF
دانلود:575
PDF
دانلود:599
هدی محمدیان
479
10%
10%
PDF
دانلود:654
PDF
دانلود:533
PDF
دانلود:522
سیمیندخت مایل افشار
1214
11%
11%
PDF
دانلود:933
PDF
دانلود:664
PDF
دانلود:647
PDF
دانلود:652
لیلا طاووسی
1246
20%
20%
PDF
دانلود:677
PDF
دانلود:520
PDF
دانلود:543
PDF
دانلود:550
PDF
دانلود:457لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

22 اسفند 1393
میوز و تولید مثل جنسی - ژنتیک و خاستگاه آن
8 اسفند 1393
میوز و تولید مثل جنسی + ژنتیک و خاستگاه آن
میترا معظمی وحید
2015
25%
PDF
دانلود:3544
PDF
دانلود:2182
PDF
دانلود:2020
PDF
دانلود:1507
حمید راهواره
152
10%
10%
PDF
دانلود:1466
PDF
دانلود:1144
PDF
دانلود:1028
PDF
دانلود:996لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

22 اسفند 1393
ترمودینامیک
8 اسفند 1393
ترمودینامیک
24 بهمن 1393
ترمودینامیک
هانیه کریمی
1979
14%
14%
PDF
دانلود:2335
PDF
دانلود:1215
PDF
دانلود:1092
PDF
دانلود:1253
PDF
دانلود:1036
PDF
دانلود:1120
فاطمه غنیمتی
2006
10%
10%
PDF
دانلود:1260
PDF
دانلود:836
مونا ملکا آشتیانی
2033
16%
16%
PDF
دانلود:1443
PDF
دانلود:1020
PDF
دانلود:984
PDF
دانلود:897
امیر میر آبادی
512
3%
12%
PDF
دانلود:1325لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

22 اسفند 1393
منصوبات
8 اسفند 1393
منصوبات ( حال )
ریحانه قبادی
1189
16%
PDF
دانلود:1463
PDF
دانلود:972
PDF
دانلود:916
PDF
دانلود:755
مهرناز امیری
1293
16%
PDF
دانلود:1247
PDF
دانلود:821
PDF
دانلود:851
PDF
دانلود:705
حورا علیان پور
2008
25%
25%
PDF
دانلود:930
PDF
دانلود:769
PDF
دانلود:676
PDF
دانلود:625لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

24 بهمن 1393
مغناطیس
آزاده جعفری
1964
11%
11%
PDF
دانلود:3598
PDF
دانلود:1962
PDF
دانلود:2001
اشکان توکلی
174
16%
16%
PDF
دانلود:2749
PDF
دانلود:2051لیست دبیران بر اساس نظرخواهی از شما
برای اعلام نظر خود درباره خلاصه درس هر دبیر بر روی نام او کلیک کنید

22 اسفند 1393
فقط واژگان
8 اسفند 1393
کاربرد مصدر و جملات نقل قول امری
24 بهمن 1393
The Olympic Games
متین سائسی
1248
16%
PDF
دانلود:1146
PDF
دانلود:945
PDF
دانلود:825
احسان پیرولی
1138
33%
PDF
دانلود:1287
شهریار فضلعلی
1654
42%
PDF
دانلود:1811
PDF
دانلود:1201
مژده حجتی طباطبایی
630
12%
PDF
دانلود:1237
PDF
دانلود:934
PDF
دانلود:821
PDF
دانلود:765
PDF
دانلود:1527
PDF
دانلود:1252
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید