درس ادبيات

ادبيات

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

زبان و ادبیات فارسی 3
فارسی 1 دهم

کلکسیون روش های مطالعه ادبيات

 • محمدطاها سالاری
  محمدطاها سالاری - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 3 آذر 1398 )
  در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.درس به درس مطالب را مطالعه می کنم و سه تایم مطالعاتی 2 ساعته در هفته به آن اختصاص می دهم.ابتدا هر درس را به طور کامل مطالعه می کنم و تست های آن درس را حل می کنم.از کتاب آبی کانون به صورت موضوعی از همان درس ه...
 • مهرگان شاهرخی
  مهرگان شاهرخی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.سپس درسنامه کتاب آبی را به طور دقیق و خط به خط مطالعه می کنم.پس از تسلط به درس، از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.هر رو...
 • الهام وطن خواه
  الهام وطن خواه - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )
  در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.در هنگام حل تست ، سوالات مهم را نشان دار می کنم.نکات مهم تست ها را یادداشت می کنم.روز قبل از آزمون کانون مطالب را ...
 • آرمان نمازی
  آرمان نمازی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی و درسنامه را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.
 • کیمیا درمیانی
  کیمیا درمیانی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت زمان دار تست می زنم.چند شب در هفته درس را به صورت خیلی کوتاه مرور می کنم.
 • فاطمه وشوشادی
  فاطمه وشوشادی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس لغات را می خوانم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و نکات آن را وارد کتاب درسی می کنم.
 • پویا پرهیزکار
  پویا پرهیزکار - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.برای مباحث پایه ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس بلافاصله تست های کتاب کمک درسی را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم و پس از یک روز تست های...
 • سعید محمدزاده
  سعید محمدزاده - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس به صورت موضوعی مباحث آزمون را مطالعه می کنم.در این درس از کتاب آبی پایه کانون استفاده می کنم.
 • امیر نجفی
  امیر نجفی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.هر روز یک مبحث را کار می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.
 • مریم صادقی
  مریم صادقی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 17 مرداد 1398 )
  من تست ها را در درس ادبیات به صورت مبحثی کار می کنم و حتی تست های هر درس از کتاب را به بخش های لغت و آرایه و قرابت و زبان فارسی تقسیم می کنم و جداگانه کار می کنم.خواندن لغت تقریبا هر روز در برنامه من است و لغات را از کتاب لغتی که تهیه کرده ام می خوانم.تست های آرایه و زبان فارسی را به طور عمده از ...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال ادبيات