درس شیمی 1 دهم

شیمی 1 دهم
آزمونک آنلاین درسی هر روز نوروز در صفحه شخصی شما

فیلم و خلاصه درس مبحث مورد نظر را انتخاب کنید

کلکسیون روش های مطالعه شیمی 1 دهم

 • صبا عسکری
  صبا عسکری - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )
  این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.من در این درس ابتدا جزوه­ ی دبیر و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.پس از بررسی کتاب درسی به سراغ کتاب آبی می روم و تعداد زیادی تست حل می کنم.در هنگام حل تست ها ، تست های مهم را نشان دار می کنم.نکات تست ها، کتاب درسی و جزوه معلم را در دفتری ...
 • محمدحسین شهنازی
  محمدحسین شهنازی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 8 خرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.عوامل پیشرفتم تغییرات مثبت در روش مطالعه ، منابع مطالعه و افزایش ساعت مطالعه بوده است.از کتاب های آبی کانون و سه سطحی استفاده میکنم.بعد از خواندن دقیق متن کتاب و درس نامه ، تست های آبی کانون را میزنم که این کتاب کمک خوبی به من در مدیریت زمان و ب...
 • علی سعیدی
  علی سعیدی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 8 خرداد 1398 )
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.ابتدا کتاب را بصورت روزنامه وار میخوانم.بطور کاملدرسنامه ها و جزوات معلم را بعد از روزنامه وار خواندن ، مطالعه میکنم.بعضی از دروس را در هفته اول بطور کامل و مفید خوانده و در هفته دوم آنها را مرور میکنم.در کتاب آبی ابتدا درسنامه را میخوانم و سپس ...
 • علیرضا یعقوبی
  علیرضا یعقوبی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون ۷ از ۱۰ پاسخ می‌دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را به صورت عمیق مطالعه می کنم.سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و مطالب را تثبیت می کنم.نکات هر تست را یادداشت می کنمروز قبل از آزمون دفترچه غیرحضوری را حل می کنم
 • درسا قبادی
  درسا قبادی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )
  در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهمابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنمهمان روز که معلم درس جدید می دهد در منزل مطالعه می کنمتست های کتاب آبی را زماندار پاسخ می دهمدر آخر از کتاب سه سطحی تست های بسیار سخت را حل می کنم
 • نگین ایمان دار
  نگین ایمان دار - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )
  در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهمابتدا کتاب درسی را به طور کاملمی خوانم ونکات تستی آن ها را در یک برگه کوچک می نویسم و آن را لای کتاب می گذارم و برای مرور به سراغ آنها می روم.از کتاب آبی تست ها را زماندار پاسخ می دهمتست ها را تجزیه و تحلیل می کنمتست ها را تجزیه و تحلیل که می کنم اشتباهاتم را...
 • امیرمهدی   بدری
  امیرمهدی بدری - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )
  در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهمابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دقیق و خط به خط مطالعه می کنم.در هنگام مطالعه، نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می کنم.بعد از این مرحله ، تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می ...
 • سیدعلی محمدحجازی
  سیدعلی محمدحجازی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )
  من این درس را 10 از 10 پاسخ می‌دهم.در مورد درس شیمی از روشبازیابی و بازخوانی متعدد استفاده می‌کنم.مطالب دبیر را خوب گوش می‌کنم.منابع را سعی می‌کنم زود تمام کنم و تست زنی را شروع کنم.تست زنی زیاد کلید کار من است.اشتباهات آزمون های قبل را پیدا می‌کنم تا در آزمون بعدی حواسم باشد.
 • آرین عمرانی
  آرین عمرانی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )
  6 از 10 به سوالات پاسخ میدهم.ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه میکنم در درس شیمی .بعد از مطالعه ی کامل کتاب به کتاب سه سطحی مراجعه میکنم و سوالات تستی حل میکنمروز قبل از ازمون حتما همه ی مباحث را مرور میکنم
 • مهران معصومی
  مهران معصومی - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )
  دهدهی:6 از 10روش مطالعه درس شیمی:من در این درس ابتدا جزوه دبیر وکتاب درسی را به طور کامل مطالعه میکنم.پس از بررسی کتاب درسی به سراغ کتاب تست آبی می روم و تعداد زیادی تست حل می کنم و نکات تست ها، کتاب درسی و جزوه معلم را در دفتری وارد می کنم.قبل از هر آزمون به بررسی این دفتر و زدن چند تست به صورت ...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نمونه سوال شیمی 1 دهم