کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدتحلیل زمين‌شناسي

سوال و پاسخ تشریحی زمين‌شناسي

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
بهزاد
سلطانی
لیلی
نظیف
نجمه
برنا
مهین
بناوند
101 2 2 2 2 2
102 3 4 3 3 3
103 2 2 2 2 2
104 1 1 1 1 1
105 4 4 4 4 4
106 3 3 3 3 3
107 1 1 1 1 1
108 4 2 4 4 4
109 3 3 3 3 3
110 2 2 2 2 2
111 1 1 1 1 1
112 4 4 4 1 1
113 1 1 1 1 1
114 2 2 2 2 2
115 3 3 3 3 3
116 3 3 3 3 3
117 4 4 4 2 4
118 1 3 1 1 1
119 1 1 1 1 1
120 3 4 4 3 2
121 4 4 4 4 4
122 3 3 3 3 3
123 3 3 4 3 3
124 4 4 4 1 3
125 2 2 2 2 2

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 14% 9% 60% 2% 12%
6250-7000 918 12% 7% 63% 2% 13%
5500-6250 1091 15% 9% 59% 2% 12%
4750-5500 1076 16% 11% 54% 4% 13%
پايين تر از 4750 956 23% 14% 45% 5% 11%
کل شرکت کنندگان 4342 16% 10% 56% 3% 13%
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24