کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
عمار
تاج بخش
فاطمه
منصور خاکي
وحيد
دهقانپور
حسین
رضایی
امیر
محقق
سيد محمد علي
مرتضوي
اسماعیل
یونس پور
اميرحسين
حقيقي
سپهر
حسن‌خانپور
محمدرسول
يزديان
علي
عشرتي فرد
اکبر
فتحی
سارا
تبريزى
رضا
حبیبی
میلاد
حسن زاده کولانی
خالد
مشیرپناهی علی آباد
محمود
تاجی زاده
رحمت الله
سیف
علي
بهنام
مجتبی
محمدی
مجتبی
سرگلزایی
سالار
قبادی
26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4
35 1 1 3 3 2 2 3 2 3 4 1 3 1 1 4 3 1 2 4 4 1 1 3
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
37 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
مرتضی
فاتحی
عليرضا
قليزاده
سید محمد
علوی مقدم
26 2 2 2 2
27 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 4 4 4 4
30 4 4 4 4
31 3 3 3 3
32 3 3 3 3
33 3 3 3 3
34 2 2 2
35 1 3 3 4
36 1 1 2 1
37 4 3 3 4
38 3 3
39 2 2 2
40 3 3 3 3
41 2 2 2 2
42 2 2 2 2
43 4 4 4 4
44 1 1 1 1
45 1 1 1 1
46 2 2 2 2
47 4 4 4 4
48 1 1 1 1
49 1 1 1 1
50 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 16% 39% 38% 2% 1%
6250-7000 919 15% 34% 44% 3% 2%
5500-6250 1095 17% 32% 42% 4% 3%
4750-5500 1079 15% 32% 43% 4% 3%
پايين تر از 4750 957 19% 24% 45% 5% 4%
کل شرکت کنندگان 4351 16% 31% 43% 4% 3%
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب