کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
عمار
تاج بخش
فاطمه
منصور خاکي
وحيد
دهقانپور
حسین
رضایی
امیر
محقق
سيد محمد علي
مرتضوي
اسماعیل
یونس پور
اميرحسين
حقيقي
سپهر
حسن‌خانپور
محمدرسول
يزديان
علي
عشرتي فرد
اکبر
فتحی
سارا
تبريزى
رضا
حبیبی
میلاد
حسن زاده کولانی
خالد
مشیرپناهی علی آباد
محمود
تاجی زاده
رحمت الله
سیف
علي
بهنام
مجتبی
محمدی
مجتبی
سرگلزایی
سالار
قبادی
26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4
35 1 1 3 3 2 2 3 2 3 4 1 3 1 1 4 3 1 2 4 4 1 1 3
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
37 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
مرتضی
فاتحی
عليرضا
قليزاده
سید محمد
علوی مقدم
26 2 2 2 2
27 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 4 4 4 4
30 4 4 4 4
31 3 3 3 3
32 3 3 3 3
33 3 3 3 3
34 2 2 2
35 1 3 3 4
36 1 1 2 1
37 4 3 3 4
38 3 3
39 2 2 2
40 3 3 3 3
41 2 2 2 2
42 2 2 2 2
43 4 4 4 4
44 1 1 1 1
45 1 1 1 1
46 2 2 2 2
47 4 4 4 4
48 1 1 1 1
49 1 1 1 1
50 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 16% 39% 38% 2% 1%
6250-7000 919 15% 34% 44% 3% 2%
5500-6250 1095 17% 32% 42% 4% 3%
4750-5500 1079 15% 32% 43% 4% 3%
پايين تر از 4750 957 19% 24% 45% 5% 4%
کل شرکت کنندگان 4351 16% 31% 43% 4% 3%
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24