کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
ليلا
زحلي
مهريار
لسانی
سپيده
عرب
مهدی
اکبری
پارسا
اخوان ذاکری
محمد
طاهری
محمد علي
فائزي
عبدالرشيد
شفيعي قهفرخي
جواد
مؤمنی
بهرام
دستگيري
علی
شکوهی
سعدی
سبزی
سید میلاد
قریشی
فاطمه
ابوالقاسمی
روزبه
شهلايي مقدم
روح اله
بهادربيگي
امیررضا
پیروی نسب
اسماعیل
زارعی کردشولی
مهدی
محمدی
محمد علی
یاغچی
امیرحسام
عیسی نیا
ساسان
عزيزي نژاد
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
79 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
80 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
93 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
عادل
طهماسبی
محمد
سهرابی
رضا
رضایی
ابوالقاسم
مظهری
مهدی
باطبی
علیرضا
جلالی
جواد
ولی زاده
هادی
خسروی
پریا
سلیمانی
علی
نعمتی
سينا
احمدي
پدرام
شاکری نوا
امیرحسین
مسگرانکریمی
نیلوفر
عزیزی نژاد جولندان
عباس
شفیعی ثابت
شادنوش
شفیعی اردستانی
رضا
نحوی
مهران
نعمتی زاده
حسین
علیزاده
حسین
کرمی
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
89 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3
93 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
99 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 25% 36% 33% 2% 2%
6250-7000 919 30% 32% 32% 2% 2%
5500-6250 1095 28% 33% 32% 2% 2%
4750-5500 1079 29% 33% 31% 3% 2%
پايين تر از 4750 957 34% 28% 29% 4% 2%
کل شرکت کنندگان 4351 30% 32% 31% 3% 2%
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24