کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
حمیدرضا
محقق
ابوالفضل
احدزاده
صالح
احصايي
مائده
بهادری
امین
اسدیان پور
محسن
منصوری
حامد
دوراني
محمد
فخرالدین مرشدی
محمد رضا
فرهنگيان
سید احسان
هندی
مهدی
ذوقی
اميرحسين
حقيقي
سکينه
گلشني
حسن
فیاض
محمود
فخوری
فيروز
نژادنجف
امیرحسین
عباسی
مرتضی
فاتحی
علی
زیب ارزانی
سجاد
اسماعيلي مهر
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2
55 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
61 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
62 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
72 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 49% 29% 19% 0% 1%
6250-7000 919 48% 30% 18% 1% 0%
5500-6250 1095 46% 32% 17% 1% 1%
4750-5500 1079 44% 28% 21% 3% 2%
پايين تر از 4750 957 36% 28% 28% 4% 2%
کل شرکت کنندگان 4351 44% 29% 21% 2% 1%
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب