کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
حمیدرضا
محقق
ابوالفضل
احدزاده
صالح
احصايي
مائده
بهادری
امین
اسدیان پور
محسن
منصوری
حامد
دوراني
محمد
فخرالدین مرشدی
محمد رضا
فرهنگيان
سید احسان
هندی
مهدی
ذوقی
اميرحسين
حقيقي
سکينه
گلشني
حسن
فیاض
محمود
فخوری
فيروز
نژادنجف
امیرحسین
عباسی
مرتضی
فاتحی
علی
زیب ارزانی
سجاد
اسماعيلي مهر
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
54 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2
55 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
61 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
62 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
72 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 49% 29% 19% 0% 1%
6250-7000 919 48% 30% 18% 1% 0%
5500-6250 1095 46% 32% 17% 1% 1%
4750-5500 1079 44% 28% 21% 3% 2%
پايين تر از 4750 957 36% 28% 28% 4% 2%
کل شرکت کنندگان 4351 44% 29% 21% 2% 1%
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24