کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 96

کنکور تجربی 96

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
حسن
وسکری
حمیدرضا
محقق
کاظم
کاظمی
محسن
اصغری
سعید
گنج بخش زمانی
علی
جلالی ویرثق
احسان
سعیدی نیا
الهام
محمدي
الناز
معتمدی
مرتضي
منشاري
سوسن
نوابیان
سپهر
حسن‌خانپور
حمید
لنجان زاده اصفهانی
سید رضا
الهیاری
رضا
ذوالفقاری
ابراهيم
رضايي‌مقدم
غلام محمد
کلیدری
رضي
حسن پور سيلاب
حسن
حسن زاده
حسين
جواديان کوتنائي
ستاره
مهاجر صائم
عبدالحمید
امانی
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
19 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه A
امیرحسین
عبدالله زاده
محمد جواد
محسنی
نوید
جعفری
عباس
آسکاني
اميرعبّاس
سقّازاده
اسفندیار
طاهری
رضا
نحوی
علی
زیب ارزانی
سیدمحمد
حسینی
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
16 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2
17 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 263 7% 14% 54% 15% 7%
6250-7000 919 7% 19% 56% 9% 7%
5500-6250 1095 7% 22% 55% 8% 6%
4750-5500 1079 10% 23% 52% 7% 6%
پايين تر از 4750 957 13% 25% 48% 6% 6%
کل شرکت کنندگان 4351 9% 22% 53% 8% 6%
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24