كلاچاي

پشتیبان های كلاچاي

جواد دهبان رحیم آباد
کلاچای
علوم گياهى گرايش فيز يولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
رباب رجبی
کلاچای
رياضي کاربردي تمام وقت -ریاضی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد سالار طاهری
کلاچای
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
محترم دهبان
کلاچای
مهندسى برق الكترونيك
صفحه شخصی این پشتیبان