رودسر

پشتیبان های رودسر

شایان شکری
رودسر
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدعلی یوسفی
رودسر
مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات تمام وقت -تجربی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
ساهره کدیور فتیده
رودسر
مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست تمام وقت -تجربی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عابدینی لیمنجوب
رودسر
مترجم زبان انگليسي تمام وقت -زبان
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه فرخ نژاد رودسری
رودسر
علوم گياهي--زيست شناسي شبانه -تجربی
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
امین جهان پناه
رودسر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه قم
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه قاسمی
رودسر
رياضي کاربردي
دانشگاه آزاداسلامي واحد لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عینی سرکله
رودسر
رياضي اربردي
آزادلاهيان
صفحه شخصی این پشتیبان