رودسر

پشتیبان های رودسر

شایان شکری
رودسر
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدعلی یوسفی
رودسر
مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات تمام وقت -تجربی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه فرخ نژاد رودسری
رودسر
علوم گياهي--زيست شناسي شبانه -تجربی
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
امین جهان پناه
رودسر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه قم
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عابدینی لیمنجوب
رودسر
مترجم زبان انگليسي تمام وقت -زبان
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه قاسمی
رودسر
رياضي کاربردي
دانشگاه آزاداسلامي واحد لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عینی سرکله
رودسر
رياضي اربردي
آزادلاهيان
صفحه شخصی این پشتیبان