آستارا

پشتیبان های آستارا

غزاله امامی
آستارا
زيست شناسي بيوشيمي
علوم تحقيقات تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین شهبازی
آستارا
فیزیوتراپی
علوم پزشکی گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر حسن پور چوبر
آستارا
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی ضیاء
آستارا
علوم زمين زمين شناسى اقتصادى
صفحه شخصی این پشتیبان
پویا پیران
آستارا
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
بهار نصیری
آستارا
زبان و ادبيات فارسي
پيام نور رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا حسن پور
آستارا
برق_ قدرت
دانشگاه آزاد اردبیل
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید تابش
آستارا
مدیریت
آستارا
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیل بخشپوری
آستارا
برنامه ريزي روستايي
دانشگاه آزاد واحد رشت
صفحه شخصی این پشتیبان