لنگرود

پشتیبان های لنگرود

فاطمه عبدی
لنگرود
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
صدیقه صفرپور
لنگرود
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد نوروزی پور
لنگرود
هوشبري محل تحصيل لنگرود روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا حسن پور کومله
لنگرود
ميكروبيولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس امانی
لنگرود
مهندسي علوم و صنايع غذايي گرايش تکنولوژي
دانشگاه نور
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه فیاض دیلمی
لنگرود
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید صفری
لنگرود
عمران
دانشگاه آزاد تنکابن
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا صباغ بابایی
لنگرود
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه
صفحه شخصی این پشتیبان
نیما خانعلی پور
لنگرود
مهندسي برق
مهراستان
صفحه شخصی این پشتیبان
آتنا ابراهیمی
لنگرود
فيزيوتراپى
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا مقصودلو
لنگرود
نقاشى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرخنده علی زاده
لنگرود
مهندسي شيمي
پيام نور تهران-واحد تهران شمال
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا بخشی
لنگرود
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه عباسی مقدم
لنگرود
برق و الکترونیک
آزاد اسلامی واحد لاهیجان
صفحه شخصی این پشتیبان
عقیل عجمی
لنگرود
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد وحدانی
لنگرود
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان