لنگرود

پشتیبان های لنگرود

فاطمه عبدی
لنگرود
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد نوروزی پور
لنگرود
هوشبري محل تحصيل لنگرود روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر روشندل
لنگرود
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس امانی
لنگرود
مهندسي علوم و صنايع غذايي گرايش تکنولوژي
دانشگاه نور
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید صفری
لنگرود
عمران
دانشگاه آزاد تنکابن
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا صباغ بابایی
لنگرود
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه
صفحه شخصی این پشتیبان
نیما خانعلی پور
لنگرود
مهندسي برق
مهراستان
صفحه شخصی این پشتیبان
فرخنده علی زاده
لنگرود
مهندسي شيمي
پيام نور تهران-واحد تهران شمال
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا بخشی
لنگرود
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه عباسی مقدم
لنگرود
برق و الکترونیک
آزاد اسلامی واحد لاهیجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا مقصودلو
لنگرود
نقاشى
صفحه شخصی این پشتیبان
عقیل عجمی
لنگرود
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد وحدانی
لنگرود
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان