لاهيجان

پشتیبان های لاهيجان

امین اصغرپور
لاهیجان
حقوق روزانه -انسانی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
صاعقه شاهانی مقدم
لاهیجان
مديريت آموزشي
دانشگاه سراسري اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه ارشادی
لاهیجان
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
متین سادات حاجی میری
لاهیجان
مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات تمام وقت -تجربی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مطهره اسمعیلی
لاهیجان
مهندسی شیمی
دانشگاه گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام عطابخش
لاهیجان
مديريت بازرگاني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه پورعلی نژاد
لاهیجان
زبان و ادبيات عربي شبانه -انسانی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه لاری
لاهیجان
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
مصطفی آزادخواه
لاهیجان
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مونا کریمی
لاهیجان
مديريت صنعتي روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
علی حجت انصاری
لاهیجان
مهندسي معماري روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا افروز
لاهیجان
مهندسي منابع طبيعي-مهندسي جنگل
دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا امیری
لاهیجان
علوم تربیتی
پردیس فرهنگیان امام علی(ع) گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر افروز
لاهیجان
مهندسي برق - الکترونيک تمام وقت -ریاضی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین ربیع زاده
لاهیجان
مديريت اجرايي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عاشوری
لاهیجان
زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي تمام وقت -تجربی
رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه نوروزی
لاهیجان
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
هومن اخوان
لاهیجان
مخازن نفت--مهندسي نفت محل تحصيل اهواز روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعت نفت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد باباپور
لاهیجان
مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات تمام وقت -تجربی
لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا امیرنژاد
لاهیجان
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه صبح زاهدی
لاهیجان
علوم جانوري--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه فلاح واحد
لاهیجان
شیمی کاربردی
بوعلی سینا
صفحه شخصی این پشتیبان
هانیه مباشر امینی
لاهیجان
پزشکی
علوم پزشکی گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
طیبه پاکزاد
لاهیجان
فیزیک هسته ای - روزانه
گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
ارغوان یاورزاده
لاهیجان
مهندسي کامپيوتر ( نرم افزار )
واحد رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه شمسی
لاهیجان
مشاوره--راهنمايي و مشاوره روزانه -انسانی
دانشگاه گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
نرجس فکری
لاهیجان
مامايي محل تحصيل لنگرود روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
صفحه شخصی این پشتیبان