اسكو

پشتیبان های اسكو

الهام شریفی اصل
اقماری های تبریز
مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
غلامرضا عبدل زاده
اقماری های تبریز
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان