جلفا

پشتیبان های جلفا

روشنک یزدانی
جلفا
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه علیزاده
جلفا
تاريخ
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه نوروزی
جلفا
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
عارفه ولایی گرگری
جلفا
علوم اقتصادي
سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
نافع دولتی
جلفا
زبان انگليسي
مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا حسن خانلو
جلفا
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرناز اشتری
جلفا
دانشجئى اموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خاک نژاد گرگری
جلفا
دندان پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی ملکی
جلفا
اموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهین جنابیه
جلفا
مديريت بازرگاني -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد جلفا
صفحه شخصی این پشتیبان
علی پور نصیریگرگری
جلفا
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا وطن خواه علمداری
جلفا
مديرت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر بالنده
جلفا
علوم تربیتی
پردیس علامه امینی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزین عباسعلی پور
جلفا
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان