شبستر

پشتیبان های شبستر

رضا حبیب زاده
شبستر
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه نصیری
شبستر
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد افضلی
شبستر
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریناز شبان شبستری
شبستر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه گلزارملکی
شبستر
مهندسي کشاورزي- فيزيولوژي و اصلاح گياهان زينتي
دانشگاه سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه گلی
شبستر
زمين شناسي اقتصادي
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
حمید درستی
شبستر
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان مستفید
شبستر
مواد و متالوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر کوشایان
شبستر
عمومي--روانشناسي شبانه -انسانی
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رضایی شندی
شبستر
زيست شناسي علوم گياهي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
صفحه شخصی این پشتیبان