مرند

پشتیبان های مرند

بابک جهانگیری
مرند پسران
مهندسی مکانیک روزانه_ طراحی کاربردی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
هانیه ضروری
مرند دختران
مهندسی فناوری و اطلاعات
پیام نور واحد زنوز
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه شاهویردی
مرند دختران
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی حسینی
مرند پسران
آمار و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا آقائی
مرند دختران
کتابداري و اطلاع رساني -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
داود سلطانپور
مرند پسران
کارشناسي رياضي
ضمن خدمت شهيد بهشتي
صفحه شخصی این پشتیبان
مهین حاجی محمدی
مرند دختران
حسابداري
موسسه غير انتفاعي علامه خويي
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا اشتری
مرند پسران
حسابداری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا غیری
مرند دختران
معماری
علمی کاربردی شبستر
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب رحیم زاده
مرند پسران
کنترل کيفي و بهداشتي--علوم و صنايع غذايي نيمسال دوم روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه آقاحسینی
مرند دختران
تکنولوژی آموزشی-علوم تربیتی روزانه-انسانی
علامه طباطبایی تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
اصغر صلابتی
مرند پسران
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی رمضانی
مرند پسران
زبان و ادبيات فارسي
علامه طباطبايي تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
زکیه ولی زاده
مرند دختران
رياضيات مالي
آزاد مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه هژبر
مرند دختران
زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
جلیل سلمانی
مرند پسران
مديريت آموزشي
دانشگاه آزاد مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید جهانسری
مرند دختران
زبان وادبیات فارسی
ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد حاجی اقوام
مرند پسران
روانشناسی بالینی
دانشگاه آزاد اسلامی مرند
صفحه شخصی این پشتیبان
کاظم تاری زاده
مرند پسران
رياضي محض-آناليز رياضي
دانشگاه سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان