تبريز

پشتیبان های تبريز

نادیا محمدی
تبریز
روانشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا خلیل نژاد
تبریز
ساخت و توليد--مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان نجفی
تبریز
شیمی تجزیه روزانه
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام باقری خیابانی
تبریز
تكنولوژى برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه جاویدی
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده قوچی
تبریز
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا علیپورخاتونی
تبریز
متالوژي استخراجي--مهندسي مواد روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
صنم محمدعلیزاده
تبریز
عمران سازه
دانشگاه آزاد شبستر
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جاویدپور
تبریز
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلار دائمی
تبریز
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین دانش فرد
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیمین سلیمی سرخه دیزج
تبریز
مديريت صنعتى توليد عمليات
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین تقی زاده
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی فلاح اردشیر
تبریز
مكانيك تبديل انرژى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهشاد حسین زاده
تبریز
مهندسی معماری _ معماری
موسسه غیرالنتفاعی سراج _ تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
حنانه رنجبر
تبریز
زيست شناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم کاظمی
تبریز
علوم جانوري--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه رازي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا پژوهنده
تبریز
عمران سازه
دانشگاه ازاد اسلامي تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین عبدالهی
تبریز
مهندسي فناوري اطلاعات شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بابائی
تبریز
بيوالکتريک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا سوار
تبریز
اقتصاد بازرگاني--علوم اقتصادي روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدامین نژاد هاشمی
تبریز
کاربردي--شيمي شبانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم شهرزاد خشندرق
تبریز
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه باقری
تبریز
رياضي کاربردي
شهيد مدني
صفحه شخصی این پشتیبان
مونا یاوری
تبریز
تبدیل انرژی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی رادی ماهر
تبریز
مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي تمام وقت -تجربی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین بهنیا
تبریز
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهناز نوبرانی
تبریز
بيوشيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسون اصغری اصل
تبریز
بهداشت مواد غذایی و تغذیه
دانشکده دامپزشکی .مجتمع شماره دو .واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
فریما مقری
تبریز
اصلاح و فيزيولوژي سبزي
دانشگاه مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام موسوی ساربانقلی
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزاد اسدی
تبریز
برق مخابرات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته اسلامی بناب
تبریز
شیمی تجزیه
تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده سارا میرباقرپور موسوی
تبریز
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
پویا یوسفی خیابانی
تبریز
مهندسی مکانیک روزانه
تربیت مدرس
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن مصفای تبریزی
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا ابراهیمی پور
تبریز
علوم و مهندسى صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا درویشی
تبریز
حسابداری بازرگانی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا بوذری
تبریز
مهندسي معماري روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز اکبری
تبریز
فيزيك زمينه فيزيك بنيادى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا مرادزاده
تبریز
حقوق شبانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
احمدرضا فرضی پور
تبریز
پزشکی
ازاد تبریز,علوم پزشکی
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا بشیری
تبریز
مهندسى نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
آتوسا میرشاملو
تبریز
علوم و مهندسى صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
اسما مهدوی
تبریز
تغذيه
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا وکیلی
تبریز
مهندسي عمران - سازه تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امید کریمی وحید
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
بهمن قربانزاده
تبریز
فيزيك مهندسى
صفحه شخصی این پشتیبان
نعیمه دوستان
تبریز
حسابدارى بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
ستاره رستمی
تبریز
تکنولوژي آموزشي--علوم تربيتي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب رضوی سرکش
تبریز
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
کسری معین پور
تبریز
برق مخابرات سیستم
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد بان
تبریز
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید سالک فروتن
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر ناصری گلزار
تبریز
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین میرزاپور
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده لیلا یوسفی سپاس
تبریز
ریاضیات کاربردی
پیام نور تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
کاظم بانان متقی
تبریز
مهندسي برق مخابرات -گرايش سيستم
سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین کاظم پور
تبریز
بیوشیمی
دانشگاه تبریز_دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
هادی اصغری
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
پویا مقصودی
تبریز
اتاق عمل
دانشکده پزشکی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم علی دوست
تبریز
كاردرمانى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد جعفریان
تبریز
زيست محيطي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
اصلان زعفرانچی
تبریز
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی جعفری اصل
تبریز
مهندسی پزشکی
موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلین سراجیان مارالان
تبریز
پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک
دانشگاه آزاد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی بانان متقی
تبریز
مهندسي برق
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه محمودزاده فریل
تبریز
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نگار کاظمی منیر
تبریز
عمران سازه
صفحه شخصی این پشتیبان
کامل تیموری
تبریز
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
سالار نظری
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده عیوض زاده
تبریز
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا تخمه چیان
تبریز
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد سعیدی
تبریز
داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه حاتمی زاده
تبریز
اقتصاد
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه داننده مهر
تبریز
زبان وادبيات فرانسه
صفحه شخصی این پشتیبان