قره‌ضياءالدين

پشتیبان های قره‌ضياءالدين

شهلا محمدپور
قره ضیاالدین
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
آرزو اسماعیلی
قره ضیاالدین
علوم کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز ماكو
صفحه شخصی این پشتیبان
مسعود سلیمیان
قره ضیاالدین
مديريت دولتي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - واحد قره‌ضياءالدين
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدباقر خلیل زاده
قره ضیاالدین
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات
دانشگاه ازاد اسلامی
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا موسی زاده
قره ضیاالدین
مهندسی عمران
شهید مدنی آذربایجان
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا اکبری
قره ضیاالدین
شيمي آلي
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
بهروز عیسی زاده
قره ضیاالدین
عربي
فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان