اروميه

پشتیبان های اروميه

شادی طلیعه
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
تبديل مواد غذايي--مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد عصمت پرست
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
زيست شناسي سلولي مولکولي بيوتکنولوژي
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
آیناز حقی
ارومیه
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
عطا محبوبی
ارومیه
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
آیسان مغفرت جو
ارومیه
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین رضایی
ارومیه
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا علیزاده
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حقوق تمام وقت -انسانی 1
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا حسین قلیزاده
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
دکتري حرفه اي دامپزشکي
آزاد اسلامي اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
متین بیگ زاده
ارومیه
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا مختاری میر شکارلو
ارومیه
علوم اقتصادى
صفحه شخصی این پشتیبان
فربد فریور
ارومیه
بيهوشى و هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
منیره پورعلی
ارومیه
مهندسي صنايع غذايي
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا محمدی
ارومیه
بيوتكنولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر زینالی
ارومیه
فرآوری مواد معدنی--مهندسی معدن روزانه
تربیت مدرس
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا قاسمی آق گنبد
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
علوم و فناوري نانو- نانو شيمي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا حیدریان
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب حسنی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلار ولی نژاد
ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا اسماعیل نیا
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مديريت آموزشي
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
فریما لیثی
ارومیه
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد طالب حقی پور
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
بيوتکنولوژي
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان