اميديه

پشتیبان های اميديه

مریم قنواتی
امیدیه
مهندسى برق الكترونيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا برزگر
امیدیه
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه آزاد واحد اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
طوبی ویسی
امیدیه
علوم كتابدارى و اطلاع رسانى
صفحه شخصی این پشتیبان
موسی بابلی بهمئی
امیدیه
زمين شناسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا کریمی نیا
امیدیه
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا دیلمی پور
امیدیه
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده سارا پاسائی
امیدیه
نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان