انديمشك

پشتیبان های انديمشك

هانیه شاهون وند
اندیمشک
علوم ازمايشگاهى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید سبحانی نیا
اندیمشک
مهندسى برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان مریدی
اندیمشک
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه لطفی بافنده
اندیمشک
مهندسي شيمي - صنايع غذايي تمام وقت -ریاضی
دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
سعیده میری
اندیمشک
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
کبری امیدوار
اندیمشک
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث هاشمی
اندیمشک
مهندسی شیمی
واحد جنوب
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا رضایی
اندیمشک
حقوق تمام وقت -انسانی 1
اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
بهزاد خلیلی
اندیمشک
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان