آبادان

پشتیبان های آبادان

فاطمه شاهرود دزفول
آبادان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم فالی پور
آبادان
پرستاري
علوم پزشكي ابادان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی هاشمی زاده
آبادان
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس نوری زاده
آبادان
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی شارخی رضایی
آبادان
مهندسى ايمنى و بازرسى فنى
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان افراسیابی
آبادان
مهندسي شيمي- طراحي فرايندهاي صنايع نفت
ماهشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
سوگند بیرانوند
آبادان
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
غزل دریس
آبادان
زيست شناسي
دانشگاه پيام نور خرمشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا میاحی
آبادان
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
علی چگنی
آبادان
مهندسي شيمي - صنايع پالايش - پتروشيمي و گاز تمام وقت -ریاضی
آبادان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه احمدی فرد
آبادان
امار وكاربردها
صنعتي خاتم النبيا بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام زاده لافی
آبادان
مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست روزانه -تجربی
دانشگاه ملاير
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین محمودی
آبادان
مهندسى نفت
صفحه شخصی این پشتیبان