لامرد

پشتیبان های لامرد

زینب منصوری
لامرد
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا صداقت
لامرد
علوم سياسي تمام وقت -انسانی 2
لامرد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی شمس
لامرد
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی رستگار
لامرد
رياضي محض تمام وقت -ریاضی
شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه حسینی
لامرد
مديريت آموزشي
لامرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد اکبری
لامرد
علوم سياسي پاره وقت -انسانی 2
لامرد
صفحه شخصی این پشتیبان
شکوفه دانش پژوه
لامرد
تکنولوژي آموزشي--علوم تربيتي روزانه -انسانی
دانشگاه ملاير
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه توانگر
لامرد
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي روزانه -انسانی
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا الماسی
لامرد
راهنمايي و مشاوره -انسانی
دانشگاه پيام نور فارس - واحد بيرم
صفحه شخصی این پشتیبان
صفیه چهره پرداز
لامرد
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز لامرد
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم احمدپور
لامرد
کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر تمام وقت -ریاضی
لامرد
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالرزاق روشن نژاد
لامرد
مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي
علم و صنعت
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد حسن پور
لامرد
بيوالکتريک--مهندسي پزشکي روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن طاهری
لامرد
رياضي
شهيد بهشتي تهران
صفحه شخصی این پشتیبان