شهرجديد هشتگرد

پشتیبان های شهرجديد هشتگرد

ندا کریمیان
هشتگرد
ریاضی محض هندسه
صنعتی امیر کبیر
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا اصلانی
هشتگرد
مهندسي مکانيک در حرارت و سيالات تمام وقت -ریاضی
كرج
صفحه شخصی این پشتیبان
نیلوفر کریمیان
هشتگرد
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان