فرديس

پشتیبان های فرديس

علی محمدی پور
کرج پسران
مهندسي صنايع - توليد صنعتي پاره وقت -ریاضی
كرج
صفحه شخصی این پشتیبان
علی دائی جعفری
کرج جنوب دختران
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
شکیلا زمانبخش
کرج جنوب دختران
زيست شناسى سلولى ملكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدسینا طاهری
کرج پسران
مهندسيمكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه وروایی
کرج جنوب دختران
شيمي
خوارزمي واحد البرز
صفحه شخصی این پشتیبان
رامتین شاهینی نژاد
کرج پسران
کارشناسی ارشد زراعت ( اکولوژی )
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام شاهینی نژاد
کرج پسران
مهندسی علوم دامی/فیزیولوژی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین عباسپورثانی
کرج پسران
تكنيسين اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
عرفان اکبری
کرج جنوب دختران
اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
نگین آقایی
کرج جنوب دختران
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
مرکز تهران شرق
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد حسین پور
کرج پسران
مهندسي برق - قدرت تمام وقت -ریاضی
تهران جنوب
صفحه شخصی این پشتیبان
شکیبا محمدی شاد
کرج جنوب دختران
علوم و صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
نعیم برمک
کرج جنوب دختران
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
افسون محبی
کرج جنوب دختران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
بروجرد
صفحه شخصی این پشتیبان
نوشین چیت ساز
کرج جنوب دختران
زبان چينى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد حسین سالاری
کرج جنوب دختران
علوم تربيتى تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان