رامسر

پشتیبان های رامسر

هانیه صفری
رامسر
زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي تمام وقت -تجربی
تنكابن
صفحه شخصی این پشتیبان
شیده یوسف طالشی
رامسر
اقتصاد هنر
صفحه شخصی این پشتیبان
صبا سقایی
رامسر
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمرتضی رشیدی
رامسر
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران واحد پردیس خودگردان
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز اورنگی
رامسر
آموزش زبان انگلیسی
آزاد تنکابن
صفحه شخصی این پشتیبان
عیسی درجانی
رامسر
فيزيک ذرات بنيادي
دانشگاه گيلان
صفحه شخصی این پشتیبان
مائده صادقی فر
رامسر
مترجمي زبان انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز رامسر
صفحه شخصی این پشتیبان