ساري

پشتیبان های ساري

سحر یوسفی کل کناری
ساری
مهندسي مديريت اجرايي -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد تقی دهقان کیادهی
ساری
دکتری عمومی
پیامبر اعظم (ص)
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی مومنی زاده
ساری
پزشکي
علوم پزشکي مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمعین موسوی تاکامی
ساری
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمان مرادی
ساری
عمران -سازه
موسسه آموزش عالي طبري بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
پدرام حسنی
ساری
پزشکی
علوم پزشکی پیامبر اعظم مازندران- ساری
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان حاجیان نژاد
ساری
بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
آرزو حاجیان نژاد
ساری
مديريت بازرگاني روزانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
رجا مهدوی گله کلائی
ساری
مهندسي شيمي روزانه -رياضي
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
علی علی نژاد
ساری
دندان پزشکی
علوم پزشکی پیامبر اعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
دانیال باقری
ساری
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین دوستدار کل کناری
ساری
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمین مرادی
ساری
کاربردي--شيمي -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه عصمتی
ساری
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن سراج
ساری
مهندسي برق - کنترل
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
نجمه علی پور
ساری
رياضي محض
مازندارن-بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر زمانی
ساری
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي شبانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی شیرزاد
ساری
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه تنها
ساری
مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا بشارت
ساری
پزشکي
پيامبراعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد اصغری ترکامی
ساری
علوم تربيتي _کارشناسي اموزش ابتدايي
دانشگاه فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا حبیب پور
ساری
مهندسي معماري -ریاضی
موسسه غير انتفاعي ساريان - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر صیادآبندانکشی
ساری
پزشکی
پیامبر اعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر زمانی کیاسری
ساری
دبیری زبان و ادبیات عرب
دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه خرم
ساری
کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد هاشمی کیاسری
ساری
زبان و ادبيات عربي روزانه -انسانی
دانشگاه سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه محمدی
ساری
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
کوثر جعفری کل کناری
ساری
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي شبانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
نگین ذاکر
ساری
علوم گياهي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین بابائی
ساری
پزشکی
پیامبراعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم حیدرپوری
ساری
کاربردي--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا کردرستمی
ساری
مهندسي علوم وصنايع غذايي
تجن
صفحه شخصی این پشتیبان