ساري

پشتیبان های ساري

امیرصالح صابری
ساری
دانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد تقی دهقان کیادهی
ساری
دکتری عمومی
پیامبر اعظم (ص)
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه کریمی اطربی
ساری
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه السادات رستمکلائی
ساری
پزشکي
پيامبر اعظم (ص) ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر یوسفی کل کناری
ساری
مهندسي مديريت اجرايي -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام سادات عمادی دارابی
ساری
پرستاى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمعین موسوی تاکامی
ساری
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمان مرادی
ساری
عمران -سازه
موسسه آموزش عالي طبري بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی مومنی زاده
ساری
پزشکي
علوم پزشکي مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده فرخنده هاشمیان جویباری
ساری
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه امینی خانقاهی
ساری
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان حاجیان نژاد
ساری
بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین فتاحی کیاسری
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
آرزو حاجیان نژاد
ساری
مديريت بازرگاني روزانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
آتنا ابراهیمی
ساری
فیزیولوژی
دانشگاه مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
پارسا کریمی شیرازی
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه بابازاده
ساری
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مبینا رحمتی
ساری
حقوق روزانه -انسانی
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
دانیال باقری
ساری
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
رجا مهدوی گله کلائی
ساری
مهندسي شيمي روزانه -رياضي
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
علی علی نژاد
ساری
دندان پزشکی
علوم پزشکی پیامبر اعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
گوهر زیاری
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد گلی
ساری
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمین مرادی
ساری
کاربردي--شيمي -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین دوستدار کل کناری
ساری
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
نجمه علی پور
ساری
رياضي محض
مازندارن-بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فکری آبندانکشی
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه عصمتی
ساری
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد نوریان
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه تنها
ساری
مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن سراج
ساری
مهندسي برق - کنترل
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر زمانی
ساری
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي شبانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی شیرزاد
ساری
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره خرم
ساری
علوم قضائى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا بشارت
ساری
پزشکي
پيامبراعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب خواجه صالحان
ساری
مهندسی مکانیک_ تبدیل انرژی
صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد گنجیان
ساری
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
نیما بابائی قاسم خیلی
ساری
دندان پرشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر صیادآبندانکشی
ساری
پزشکی
پیامبر اعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد اصغری ترکامی
ساری
علوم تربيتي _کارشناسي اموزش ابتدايي
دانشگاه فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر زمانی کیاسری
ساری
دبیری زبان و ادبیات عرب
دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا حبیب پور
ساری
مهندسي معماري -ریاضی
موسسه غير انتفاعي ساريان - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرانه طلائی
ساری
مهندسی نساجی
صنعتی امیر کبیر
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه بابائی
ساری
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی حسین زاده
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد هاشمی کیاسری
ساری
زبان و ادبيات عربي روزانه -انسانی
دانشگاه سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
بابک هزارجریبی
ساری
دامپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمحمدرضا مختاری سنگدهی
ساری
پزشکی
علوم پزشکی بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه مهدیان
ساری
پزشکي
دانشگاه علوم پزشکي مازندران-پيامبر اعظم
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه محمدی
ساری
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن خلیلی
ساری
مهندسي برق-قدرت
علوم و تحقيقات مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
محی الدین سیاوشیان
ساری
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
کوثر جعفری کل کناری
ساری
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي شبانه -انسانی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
نگین ذاکر
ساری
علوم گياهي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه خزائی
ساری
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا کردرستمی
ساری
مهندسي علوم وصنايع غذايي
تجن
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم حیدرپوری
ساری
کاربردي--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرشریف شهابی
ساری
پزشکي
واحد ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
صدیقه کلبادی نژاد
ساری
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه اراک
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه قلی پور
ساری
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی