اسفراين

پشتیبان های اسفراين

معصومه خاکشور اردغان
اسفراین
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان
مجید پهلوان
اسفراین
علوم تربیتی
فرهنگیان امام محمد باقر (ع) تربیت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان کشاورز
اسفراین
اب و سازه هاى هيدروليك
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم غلامی
اسفراین
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
ام البنین کلانتریان
اسفراین
رياضي محض
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
عیسی نباتی فریمان
اسفراین
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار تمام وقت -ریاضی
شيروان
صفحه شخصی این پشتیبان
کژال مهدیانی
اسفراین
جغرافياي طبيعي
دانشگاه تربيت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه علیزاده مجرد
اسفراین
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
کتایون شریفان
اسفراین
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس عطائی عظیمی
اسفراین
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه لعل خیرخواه
اسفراین
جغرافيا و برنامه ريزي شهري -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان