اسفراين

پشتیبان های اسفراين

معصومه خاکشور اردغان
اسفراین
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه غلامیان مقدم
اسفراین
علوم اجتماعي (تعاون و رفاه)
دانشگاه مازندران
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام شهپری
اسفراین
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بخش ابادی
اسفراین
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد جوين - نقاب
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام رشوانی
اسفراین
آمار و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان کشاورز
اسفراین
اب و سازه هاى هيدروليك
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم غلامی
اسفراین
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
مجید پهلوان
اسفراین
علوم تربیتی
فرهنگیان امام محمد باقر (ع) تربیت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
طیبه محمدزاده ثانی
اسفراین
امار رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب زینلی
اسفراین
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم عظیمی روئین
اسفراین
حسابداري -ریاضی
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین فرخی
اسفراین
اموزش ابتدايى فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان
ام البنین کلانتریان
اسفراین
رياضي محض
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید شیخ زاده
اسفراین
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
کژال مهدیانی
اسفراین
جغرافياي طبيعي
دانشگاه تربيت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا ایمانی
اسفراین
زيست شناسي گرايش علوم گياهي
انشگاه پيام نور تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه شجاع
اسفراین
رياضي
دانشکده علوم
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان عرب عامری
اسفراین
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان
عیسی نباتی فریمان
اسفراین
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار تمام وقت -ریاضی
شيروان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد الهامی
اسفراین
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی قویدل
اسفراین
کنترل--مهندسي برق روزانه
دانشگاه صنعتي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم کلاته ملایی
اسفراین
رياضي محض
دانشگاه حکيم (تربيت معلم سبزوار)
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه برزوئی
اسفراین
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
طاهره اسماعیل زاده
اسفراین
زبان و ادبيات انگليسي تمام وقت -زبان
قوچان
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد ستایشی
اسفراین
مكانيك ساخت و توليد
صفحه شخصی این پشتیبان
امین صفی ابادی
اسفراین
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
کتایون شریفان
اسفراین
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه عسگری
اسفراین
کاربردي--شيمي -تجربی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - مرکز بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه علیزاده مجرد
اسفراین
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا اسحاقی
اسفراین
مهندسي صنايع
اشراق
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه کشاورز
اسفراین
مديريت دولتى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسیم قلی زاده
اسفراین
مديريت كسب و كارهاى كوچك
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه لعل خیرخواه
اسفراین
جغرافيا و برنامه ريزي شهري -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - واحد اسفراين
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم برغمدی
اسفراین
جغرافياي طبيعي ( اقليم شناسي )
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس عطائی عظیمی
اسفراین
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان