بجنورد

پشتیبان های بجنورد

سیما عصمتی
بجنورد 2
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - مرکز بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر مکتبیان
بجنورد 2
شيمي آلي
صنعتي شريف
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره قربانی
بجنورد 1
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه محمدی رازی
بجنورد 1
زبان و ادبيات عرب
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه پوررمضان
بجنورد 1
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
مصطفی فرهادی
بجنورد 1
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
حانیه الهی
بجنورد 2
بيوتکنولوژي گياهي
دانشگاه سراسري بين المللي امام خميني قزوين
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر شجاعی
بجنورد 1
بیوتکنولوژی
دانشگاه دآزاد اسلامی واحد سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم جعفری
بجنورد 2
آنالیز ریاضی
دانشگاه دولتی بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد کوهی
بجنورد 1
دبیری عربی
فرهنگیان خراسان شمالی پردیس امام محمدباقر(ع)
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه کیکانلو
بجنورد 1
دبيرى عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد رحیمی
بجنورد 1
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم ذوالفقاری
بجنورد 1
توليدات گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فیروزان
بجنورد 1
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین سامی
بجنورد 1
آموزش راهنمايى و مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
روح الله نعمتی
بجنورد 1
علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن صمدی
بجنورد 1
ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
فردین خدادادی
بجنورد 1
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا غزنوی
بجنورد 1
مترجمى زبان عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا بیابان نورد
بجنورد 2
تحقیق در عملیات
دانشگاه دولتی بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
شقایق فضل پور
بجنورد 2
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - مرکز بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
امین حسین زاده
بجنورد 1
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه سادات بنی هاشم
بجنورد 1
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه منصوری
بجنورد 2
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
مجتمع آموزش عالي ايرانشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین عباس زاده
بجنورد 2
مهندسي شهرسازي روزانه -ریاضی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه فلاح
بجنورد 2
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور خراسان شمالي - مرکز بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اسکوئیان
بجنورد 1
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
پویا نوری
بجنورد 1
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
گوهر مرادی
بجنورد 1
کشاورزی
پیام نور بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهشید بهشاد
بجنورد 1
شيمي محض تمام وقت -تجربی
مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
پریزاد مردانی
بجنورد 2
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین تیمورزاده
بجنورد 1
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه کچرانلوئی
بجنورد 1
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه اکبرزاده
بجنورد 1
کارداني حسابداري روزانه -ریاضی
مجتمع آموزش عالي گنبد - گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد مرادنیا
بجنورد 1
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم الهیان
بجنورد 1
مهندسي برق - الکترونيک تمام وقت -ریاضی
بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی شیرافکن
بجنورد 1
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده زینب میرزائی
بجنورد 1
ریاضی کاربردی-گرایش آنالیز عددی
فردوسی مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
کیانوش کیان منش
بجنورد 1
علوم آزمايشگاهي
علوم پزشکي بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرعلی پهلوان
بجنورد 1
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی فرهادی
بجنورد 1
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
ملیحه رحیمی
بجنورد 1
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي اشراق - بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان قلی پور
بجنورد 1
علوم آزمايشگاهي
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي_بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا مظاهری
بجنورد 1
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سیمین عصمتی
بجنورد 1
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
زکیه شادکامان
بجنورد 1
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه زابل
صفحه شخصی این پشتیبان