بندر دير

پشتیبان های بندر دير

رضا مرادی
بندر دیر
رشته زيست شناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
هدی بازدار
بندر دیر
دبيرى آموزش علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
عیسی گلابی
بندر دیر
دبيري رياضي
شهيد رجايي
صفحه شخصی این پشتیبان
مصطفی یوسف زاده
بندر دیر
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه ابراهیمی
بندر دیر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد چمران اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین رامشی
بندر دیر
رياضيات كابردى
صفحه شخصی این پشتیبان
خلیل دوستکامی
بندر دیر
مهندسي مخازن--مهندسي نفت روزانه -ریاضی
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمنبر روان نژاد
بندر دیر
دبيري تاريخ
امام صادق ( ع)
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا فولادی
بندر دیر
ریاضی محض گرایش آنالیز مختلط
کاشان
صفحه شخصی این پشتیبان