خلخال

پشتیبان های خلخال

زهرا رضاپور
خلخال
روانشاسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی سلیمی
خلخال
مكانيزاسيونكشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده میترا اکبری
خلخال
ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه تاروردیزاده
خلخال
تربيت بدنى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده زینب اکبری
خلخال
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن نجات
خلخال
زبان و ادبيات انگليسي تمام وقت -زبان
اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا یگانه
خلخال
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید سلیمی
خلخال
دبيري زبان انگليسي
علامه طباطبايي
صفحه شخصی این پشتیبان