اردبيل

پشتیبان های اردبيل

مهیار ساجدی
اردبیل پسر
برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامي اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
شهناز بهرامی
اردبیل پسر
زبان و ادبيات انگليسي تمام وقت -زبان
اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی قهرمانی
اردبیل پسر
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم نخستین علاف
اردبیل پسر
مهندسي معماري روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه جباری مقدم
اردبیل دختر
روانشناسی تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
صفحه شخصی این پشتیبان
حبیب لطفی
اردبیل پسر
مهندسي هوافضا
شهيد ستاري
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام قیامی
اردبیل پسر
رياضي کاربردي گرايش تحقيق در عمليات
دانشگاه پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا صالحیان
اردبیل دختر
شيمي آلي
آزاد اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
خدیجه ابراهیمی
اردبیل دختر
فيزيک شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا امانی توپچیلار
اردبیل دختر
زيست جانورى
صفحه شخصی این پشتیبان
مونا طایفی اردبیلی
اردبیل دختر
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرناز فضلعلی زاده
اردبیل دختر
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
نازیلا راحلی
اردبیل دختر
منابع طبيعى
صفحه شخصی این پشتیبان
شهریار قلی زاده
اردبیل پسر
مهندسي معماري شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
رفیع رفیع زاده
اردبیل پسر
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر دادپوراصل
اردبیل دختر
علوم خاك
صفحه شخصی این پشتیبان
ستاره فرزانه
اردبیل پسر
کاربردي--شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزاد فریدفر
اردبیل پسر
مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر محمدیان
اردبیل پسر
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده حیدری
اردبیل دختر
بيوشيمي
خوارزمي
صفحه شخصی این پشتیبان
الناز وثوقی فرد
اردبیل دختر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد سیفی
اردبیل پسر
علوم سياسي روزانه -انسانی
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا صالحیان
اردبیل پسر
كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث مجد
اردبیل دختر
ژئومورفولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزاد باهنر
اردبیل پسر
معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
میرحسین ثنائی
اردبیل پسر
راهنمایی و مشاوره
مرکزتربیت معلم علامه امینی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا سلیمی
اردبیل دختر
زبان وادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین رستم نژاد
اردبیل دختر
اصلاح نباتات--مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد مقدم
اردبیل پسر
كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا شعبانی
اردبیل دختر
ميکروبيولوژي
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیررضا صادقیان کیوی
اردبیل پسر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا خانبابائی
اردبیل دختر
برنامه ريزى توسعه روستايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم پیرقلی
اردبیل دختر
فیزیک گرایش حالت جامد
تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه غلامی
اردبیل دختر
فيزيک شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام عبدالحسین نیا
اردبیل پسر
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد جمالی
اردبیل پسر
مديريت اجرايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه گل محمدزاده
اردبیل دختر
مهندسی کشاورزی -مکانیک بیوسیستم طراحی ماشین های کشاورزی
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب قربانی
اردبیل دختر
زیست شناسی
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین عدلی
اردبیل پسر
علوم آزمايشگاهي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا صفری
اردبیل دختر
زيست شناسي دريا
هرمزگان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیما فکری
اردبیل پسر
مهندسي محيط زيست - آلودگي هاي محيط زيست
واحد اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام سفیدی
اردبیل پسر
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز زمانی
اردبیل دختر
ژنتیک
پیام نور تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام صفرقلی زاده
اردبیل دختر
بیوشیمی
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد مظاهری اردبیلی
اردبیل پسر
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
علی پرستار
اردبیل پسر
شيمي-فيزيک
اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه امن وند
اردبیل پسر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه نجفی
اردبیل دختر
مهندسی بیوتکنولوژی
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
مونا مزدکی
اردبیل دختر
شيمي تجزيه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فرزین
اردبیل دختر
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
گوهر قربانپور
اردبیل دختر
مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده زینب مظلومی
اردبیل دختر
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
امید حقیقت شعاراصل
اردبیل پسر
سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم تحقیقات آ.شرقی
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام سعید
اردبیل دختر
هندسه
دانشگاه محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
امین گذرانی اقتصاد
اردبیل پسر
برق قدرت
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
روح اله شاهی
اردبیل پسر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم رحمانی
اردبیل دختر
حشره شناسي
محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب قوامی
اردبیل پسر
بهداشت عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
نازلی خانکشی اوغلی
اردبیل دختر
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا نمازی زاده
اردبیل دختر
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
آذر وزیری
اردبیل پسر
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید پناهی
اردبیل پسر
رياضي کاربردي آناليز عددي
شهيد مدني آذربايجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان پیرمحمدی
اردبیل پسر
عمران- راه و ترابري
آزاد اسلامي واحد اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا گل محمدزاده
اردبیل دختر
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز سودی
اردبیل پسر
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین مخملی
اردبیل دختر
علوم کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
حیدر مستمند
اردبیل پسر
ریاضی محض ( هندسه)
پیام نور تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی فعال امیری
اردبیل پسر
رياضي کاربردي
محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
سودا یوسفیان
اردبیل دختر
بیوشیمی
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا جلالی
اردبیل پسر
مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بیگ زاده
اردبیل دختر
مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین امینی
اردبیل دختر
مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
شهروز شاهعلیزاده
اردبیل پسر
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
شیدا رونقی
اردبیل دختر
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سعیده قادری
اردبیل دختر
مهندسی برق قدرت
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی هوشیار
اردبیل دختر
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا روحی
اردبیل دختر
علوم ومهندسى خاك
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه ابراهیمی
اردبیل دختر
مهندسى كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه نوری
اردبیل پسر
زمين شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
آذین سیدایمانی
اردبیل دختر
ریاضی انالیز عددی
دانشگاه پیام نور تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد توکلی
اردبیل پسر
علوم تربیتی
علامه طباطبایی
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز سجودی
اردبیل دختر
زيست سلولي و مولکولي گرايش ميکروبيولوژي
واحد لاهيجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا اصغریان
اردبیل دختر
مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر فرهادی
اردبیل پسر
فیزیک هسته ای
دانشگاه محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدرضا سیدمجرد
اردبیل پسر
رياضي محض
آزاد واحد سراب
صفحه شخصی این پشتیبان
فرناز طایفی اردبیلی
اردبیل دختر
مهندسي معماري
ازاد اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا معاضدی
اردبیل پسر
هندسه
دانشگاه محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
نیلوفر غفاری زارع
اردبیل پسر
مهندسي عمران شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
میرحسن حسینی
اردبیل پسر
شیمی معدنی
جامع امام حسین (ع) تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم سجودی
اردبیل دختر
فیزیولوژی
دانشگاه محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب نیکوپور
اردبیل دختر
ریاضی محض- آنالیز
محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز پوراسکندر
اردبیل دختر
مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف- روزانه
دانشگاه گيلان-رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
امین دهری
اردبیل پسر
قدرت--مهندسي برق شبانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
اسما فتاح زاده
اردبیل دختر
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده نوروزی
اردبیل دختر
حشره شناسي
محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
ثریا جعفرپور
اردبیل دختر
آمارریاضی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
صفحه شخصی این پشتیبان
شیما طاهری
اردبیل دختر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا عزیزی
اردبیل دختر
زبان و ادبیات فارسی
آزاد اسلامی واحد خلخال
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم رسولی
اردبیل دختر
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم سیدگرمرودی
اردبیل پسر
مديريت بازرگاني -ریاضی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا مددی
اردبیل پسر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده طهماس پور
اردبیل پسر
اصلاح نباتات--مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا سلامت
اردبیل دختر
علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی فریور
اردبیل پسر
مهندسی زلزله_روزانه
دانشگاه محقق اردبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا شاهعلی وند
اردبیل دختر
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان