دامغان

پشتیبان های دامغان

محمد عزیزیان
دامغان
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه کثیریان
دامغان
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان منصوریان
دامغان
علوم آزمايشگاهي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه حلاجیان
دامغان
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم ایمانیان
دامغان
رياضي
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی سرخانی
دامغان
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
حمزه حیدرهائی
دامغان
مديريت بازرگاني -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي کومش - سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
تهمینه حاجی احمدی
دامغان
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
فرناز شهسواری
دامغان
شيمي فيزيک
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم مهرپور
دامغان
مديريت جهانگردي -تجربی
دانشگاه پيام نور سمنان - مرکز دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان