گرمسار

پشتیبان های گرمسار

محمدامین کمالی
گرمسار
دبيرى زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد صفری
گرمسار
مهندسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا امیری
گرمسار
مهندسي صنايع شبانه -ریاضی
دانشگاه سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
خسرو عابدی
گرمسار
مديريت آموزشي
پيام نور
صفحه شخصی این پشتیبان
پیمان قاسمی نیا
گرمسار
تاريخ
آزاد
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه فدایی
گرمسار
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
گرمسار
صفحه شخصی این پشتیبان
عصمت شیرمحمدی
گرمسار
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
گرمسار
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز بهداروند
گرمسار
بيوتکنولوژي
دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عباسی
گرمسار
آموزش زبان خارجه
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن ایجی
گرمسار
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر گلیوری
گرمسار
شيمى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین جاویدان
گرمسار
علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگایان - شهید رجایی
صفحه شخصی این پشتیبان