فارسان

پشتیبان های فارسان

فرشته اللهی
فارسان
علوم تغذيه روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه قاسمی
فارسان
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
فریده نظری
فارسان
علوم تربيتي
پرديس شهيد باهنر شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس محمدی
فارسان
حسابداري -انسانی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
اشکان براتی
فارسان
علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی حیدری
فارسان
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی کاظمی
فارسان
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا غفاری
فارسان
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه مرادی
فارسان
زيست شناسي عمومي تمام وقت -تجربی
فلاورجان
صفحه شخصی این پشتیبان
راحله امینی فارسانی
فارسان
حسابداری
دانشکده فنی
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد قاسمی
فارسان
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان